Definicja pojęcia:

proteina

Proteina, białko proste - polimer utworzony z około 50 aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Proteiny dzielą się ze względu na kształt cząsteczek i rozpuszczalność na:
1) włókniste (fibrylarne), które są podstawowymi elementami budowy tkanek organicznych;
2) kłębuszkowe (globularne), które są biokatalizatorami (enzymy), niektórymi hormonami, przeciwciałami.


Białkami fibrylarnymi są:


Do białek globularnych zalicza się:

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź