Definicja pojęcia:

termoregulacja

Termoregulacja - zdolność organizmu żywego polegająca na utrzymywaniu stałej temperatury ciała w warunkach zmiennej temperatury otoczenia. Najbardziej rozwinięta u ssaków i ptaków. Źródłem ciepłaprocesy metaboliczne przebiegające w organizmie, promieniowanie słoneczne oraz ciepło pobierane z otoczenia. Utrata ciepła z organizmu następuje w wyniku wypromieniowania, przewodzenia ciepła, konwekcji oraz parowania wody przez skórę i drogi oddechowe. Równowaga między procesami wytwarzania ciepła a jego oddawaniem jest utrzymywana przy współdziałaniu układu nerwowego i hormonalnego. Ośrodki regulacji podwzgórza reagują na zmianę temperatury przepływu krwi oraz impulsy ciepła i zimna przekazywane nerwami czuciowymi.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź