Definicja pojęcia:

tropizm

Tropizm - reakcja ruchowa roślin lub ich części i osiadłych zwierząt w kierunku działania bodźca zewnętrznego. Tropizm dodatni występuje, gdy np. roślina ugina się lub zwraca w kierunku bodźca, natomiast z tropizmem ujemnym mamy do czynienia, jeżeli reakcja ruchowa rośliny jest przeciwna do kierunku działania bodźca.

W zależności od działającego bodźca wyróżnia się następujące rodzaje tropizmu:

- chemotropizm (ruchy wywołane bodźcem chemicznym),

- fototropizm (reakcje ruchowe wywołane bodźcem świetlnym),

- galwanotropizm (reakcje na przepływ prądu elektrycznego),

- geotropizm (reakcje organizmów na grawitację ziemską),

- heliotropizm (reakcja na promienie słoneczne),

- higrotropizm (reakcje ruchowe organizmów wywołane wysoką wilgotnością w środowisku),

- hydrotropizm (reakcje ruchowe organizmów na środowisko wodne),

- tigmotropizm (reakcje ruchowe organizmu na dotyk).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź