Puszczyk (Strix aluco)

Nazywany/a też: puszczyk zwyczajny, sowa zwyczajna

Fot. Marek Szczepanek
Puszczyk to średniej wielkości sowa występująca w dwóch odmianach barwnych - szarej i brązowej. Ma dużą głowę, czarne oczy, krótki ogon, 3 rzędy białawych pręg na skrzydłach. Na spodzie ciemne plamy w kształcie „strzałek”. Dymorfizm płciowy nie występuje, osobniki młodociane są pręgowane poprzecznie.
  1. Biotop
  2. Występowanie
  3. Lęgi
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Biotop

Puszczyk zamieszkuje skraje starych drzewostanów, najchętniej mieszanych lub liściastych, parki, aleje, a nawet zabudowania.
Czy wiesz, że...
  • W mroźne dni puszczyki wygrzewają się w słońcu.
  • Nie należy zabierać do domu młodego puszczyka znalezionego na ziemi, ponieważ nie jest on opuszczony przez rodziców. Jeśli podsadzimy go na drzewo, pomiędzy pierwsze gęste gałęzie będzie nadal karmiony.

Występowanie

Areał lęgowy puszczyka jest rozerwany, obejmuje Europę bez północnej części, północną Afrykę, Azję Mniejszą i góry Azji Centralnej. Zimuje na obszarze areału lęgowego. W Polsce jest średnio licznym ptakiem lęgowym całego kraju.

Lęgi

Puszczyk zasiedla dziuple drzew, opuszczone gniada krukowatych, budki lęgowe, szczeliny skał i ruin oraz zakamarki budynków. Gniazdo nie posiada wyściółki. W zniesieniu jest od 3 do 5 białawych jaj, które samica składa po jednym co 2 dni. Wysiadywanie trwa ok. 4 tygodni. Młode pozostają w gnieździe przez kolejne 4 tygodnie, a po opuszczeniu go pozostają pod opieką rodziców  przez ok.2 miesiące. Puszczyk wyprowadza 1 leg w roku (luty-kwiecień), a w latach kiedy jest duża obfitość pokarmu - 2 lęgi (drugi ma miejsce w czerwcu).

Pokarm

Puszczyk ten ma najbardziej urozmaicony jadłospis ze wszystkich sów. W znakomitej części składa się on z drobnych ssaków, głównie myszowatych gryzoni (w mieście są to szczury), resztę stanowią ptaki (w większości wróble), płazy oraz owady. Żeruje w nocy w promieniu 300-1000 m od gniazda.
Puszczyk, Strix aluco, Tawny Owl, Brown Owl Fot. Marek Szczepanek

Galeria zdjęć

Puszczyk, Strix aluco, Tawny Owl, Brown Owl

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rząd:Sowy
Rodzaj:Strix
Gatunek:Puszczyk
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź