Śledź atlantycki (Clupea harengus)

Nazywany/a też: śledź oceaniczny, śledź pospolity

Śledź atlantycki zasiedla północną część Atlantyku, od Oceanu Arktycznego do kanału La Manche. W Bałtyku występuje tak zwany śledź bałtycki, będący w rzeczywistości jednym z podgatunków śledzia atlantyckiego (C. h. membras).
  1. Budowa zewnętrzna
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa zewnętrzna

Ciało śledzia atlantyckiego jest wrzecionowate, silnie spłaszczone o niewielkiej, bezłuskiej głowie. Łuski delikatnie umocowane w skórze, płetwa ogonowa wyraźnie wcięta. Grzbiet ciała jest niebiesko-zielony, natomiast boki i spód ciała srebrzyste.  Wyodrębniono trzy podgatunki. Osiąga przeważnie do 30 cm długości (maksymalnie 45 cm), chociaż śledź bałtycki nie przekracza 24 cm.
Czy wiesz, że...
  • Jest blisko spokrewniony ze śledziem pacyficznym. Oba gatunki są masowo poławiane, przy czym w handlu nie ma rozróżnienia o który gatunek chodzi i oba funkcjonują pod handlowa nazwą śledź. Na skutek masowych połowów jego liczebność zmniejsza się.
  • Od podobnego szprota można go odróżnić po umiejscowieniu nasady płetwy grzbietowej, która jest położona przed nasadą płetw brzusznych (u szprota jest odwrotnie).

Biologia

Śledź atlantycki żyje w dużych ławicach w dobrze natlenionych, chłodnych wodach Atlantyku. Żywi się przeważnie planktonem, w tym drobnymi skorupiakami i larwami ryb. Nocą żeruje blisko powierzchni, w ciągu dnia schodzi na większe głębokości. W zależności od populacji dojrzewa już w 2-3 roku życia (Morze Bałtyckie) lub dopiero w wieku 5-8 lat (populacje oceaniczne). Samica, w zależności od wielkości i wieku może złożyć nawet do 100 000 jaj. Kleista i ciężka ikra szybko opada na dno, tu też rozwijają się larwy. Po przeobrażeniu młode przez kilka miesięcy żerują w wodach przybrzeżnych, wraz ze wzrostem Przenoszą się na głębsze wody. Może osiągnąć sędziwy wiek 20-25 lat, chociaż przeważnie znacznie szybciej  ginie w szczękach drapieżników lub w rybackich sieciach.
Śledź atlantycki, Clupea harengus, Atlantic herring

Galeria zdjęć

Śledź atlantycki, Clupea harengus, Atlantic herringŚledź atlantycki, Clupea harengus, Atlantic herring
Śledź atlantycki, Clupea harengus, Atlantic herring

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Takson parafiletyczny:Ryby
Rodzina:Śledziowate
Rodzaj:Clupea
Indeks nazw polskich - takson parafiletyczny Ryby
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź