Śliz pospolity (Barbatula barbatula)

Nazywany/a też: śliz, śliz zwyczajny

By Michal Maňas (User:Snek01) (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Występuje w niemal całej Europie. Południową granicę zasięgu wyznaczają Pireneje, Alpy, Góry Dynarskie i Kaukaz. Na wschód sięga Uralu. Nie ma go w zlewisku Morza Barentsa. Na Półwyspie Skandynawskim występuje jedynie na południu.
  1. Budowa zewnętrzna
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa zewnętrzna

Zwierzę niewielkich rozmiarów. Głowa nieduża, z dwubocznym spłaszczeniem. Oczy małe, wysoko osadzone. Otwór gębowy dolny, wyposażony w trzy pary wąsików. Dwie pary są krótkie, osadzone na górnej wardze. Jedna dłuższa para umiejscowiona w kącikach ust. Zęby gardłowe jednoszeregowe. Ciało wydłużone, z przodu cylindryczne, w tylnym odcinku lekko spłaszczone. Ubarwienie ciała różnorodne (od szarości do brązów). Typowe ubarwienie szarożółte, w zielonobrązowe plamkowanie. Niewielkich rozmiarów łuski, nieregularnie osadzone. Brzuch szarożółty. Płetwy w różnych tonacjach od żółtych do brązowych. Płetwy grzbietowa oraz ogonowa ciemno plamkowane. Ciało pokrywa śluz. Tylne krawędzie płetw nieznacznie zaokrąglone lub proste. Płetwa ogonowa ścięta równo bądź z lekkim wcięciem. Występuje dymorfizm płciowy. Samce różnią się m.in. dłuższymi płetwami parzystymi oraz węższą głową.
Czy wiesz, że...Śliz jest gatunkiem stenohalinowym, nietolerującym zmian zasolenia wody.

Biologia

Zamieszkuje głównie górne biegi rzek. Preferuje płytkie, niewielkie rzeki i potoki. Wybiera dno kamieniste lub piaszczystko-kamieniste. Rzadziej spotykany w niższych partiach rzek, stawach lub jeziorach. Rozród odbywa się od kwietnia do czerwca, przy temperaturze wody od 18 do 20 stopni Celsjusza. Ikra składana jest na piasek, żwir oraz na roślinności. Średnica jaj wynosi około 1 mm. Wylęg następuje po około 4 dniach. Larwa po wykluciu ma 3,8 mm. Dojrzałość płciową osiąga w drugim roku życia. Ryba krótkowieczna (żyje do 4 lat). Ma status zagrożenia najmniejszej troski (kategoria LC na liście IUCN). Żywi się dennymi bezkręgowcami (w głównej mierze są to larwy owadów).
By Michal Maňas (User:Snek01) (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons By Michal Maňas (User:Snek01) (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

By Michal Maňas (User:Snek01) (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Takson parafiletyczny:Ryby
Rodzina:Przylgowate
Rodzaj:Barbatula
Indeks nazw polskich - takson parafiletyczny Ryby
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź