Struś czerwonoskóry (Struthio camelus)

Nazywany/a też: struś, struś masajski, struś północnoafrykański

Struś czerwonoskóry - samiec i dwie samice. By Yathin S Krishnappa (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Największy a zarazem najcięższy naziemny ptak na świecie. Tworzy stada. W okresie godowym samce wykazują terytorializm. Ma status zagrożenia najmniejszej troski (kategoria LC na liście IUCN). Ptak długowieczny.
  1. Wygląd
  2. Występowanie
  3. Biotop
  4. Lęgi
  5. Pokarm
  6. Systematyka
  7. Galeria zdjęć

Wygląd

Bardzo charakterystyczny. Głowa mała. Oczy bardzo duże. Szyja długa. Głowa oraz szyja pokryte cienką warstwą puchu. Kolor skóry zależny od podgatunku. Nogi długie, mocne, zakończone dwoma palcami. Wyraźny dymorfizm płciowy. Samce czarne z białymi: końcami lotek oraz ogonem. Samice w skromniejszych, szarobrązowych barwach. Dodatkowo samce są większe i cięższe od samic. Osobniki młodociane przypominają samicę, są od niej nieznacznie ciemniejsze.
Czy wiesz, że...W celu unikniecie zagrożenia, struś nie chowa głowy w piasek, ale leży na ziemi z wyciągniętą szyją. Prędkość jaką może osiągnąć wynosi 70 km na godzinę.

Występowanie

Struś czerwonoskóry zamieszkuje Afrykę: wąski pas lądu na południe od Sahary od Dakaru po Kotlinę Górnego Nilu oraz Afrykę Południową na południe od Kalangi. Ponadto często utrzymywany jest w ogrodach zoologicznych i hodowlach komercyjnych na całym świecie.

Biotop

Strusie występują na otwartych i suchych obszarach: sawannach, stepach, pustyniach i półpustyniach.

Lęgi

Gatunek monogamiczny lub poligyniczny (jeden samiec z więcej niż jedną samicą). Wspólne gniazdo, w formie zagłębienia w ziemi. W gnieździe może znajdować się od 15 do 60 jaj. Jaja są błyszczące, kremowe, największe (15 cm) ze wszystkich jaj ptaków. Czas wysiadywania (zarówno przez samice jak i przez samców) wynosi około 40 dni. W związku z ubarwieniem ciała samice wysiadują jaja w dzień, a samce w nocy. Po trzech dniach od wyklucia młode opuszczają gniazdo, dołączając czasem do młodych, z innych gniazd. Młode zostają pod opieką rodziców do dziewięciu miesięcy. Dojrzałość płciową osiąga od drugiego do czwartego roku życia (samice wcześniej od samców).

Pokarm

Ptak roślinożerny (żywi się nasionami, trawą, liśćmi, korzeniami, owocami), w jego diecie znaleźć można także zwierzęta bezkręgowe. Połyka kamienie, ułatwiające rozdrabnianie pokarmu w żołądku.
Struś czerwonoskóry - samiec i dwie samice. By Yathin S Krishnappa (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons Struś czerwonoskóry - samiec i dwie samice. By Yathin S Krishnappa (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Struś czerwonoskóry - samiec i dwie samice. By Yathin S Krishnappa (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia CommonsBy William Warby (Flickr) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Struś z pisklęciem. By Andrew_massyn (???) [Public domain], via Wikimedia Commons

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rząd:Strusie
Rodzina:Strusie
Rodzaj:Struthio
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź