Walenie (Cetacea)

Walenie (Cetacea) to ssaki, które prowadzą wyłącznie wodny tryb życia. Występują w oceanach i morzach, ale także w wodach słodkich (delfiny słodkowodne) oraz na styku tych środowisk. Do rzędy waleni zaliczanych jest około 80 gatunków.

Ciało waleni jest przystosowane do środowiska w jakim występują. Przednie kończyny przekształciły się w płetwy. Walenie poruszają się za pomocą płetwy ogonowej, która jest ustawiona poziomo. Wiele gatunków waleni posiada płetwę grzbietową. Oddychają raz na 2-4 minuty. Niektóre walenie potrafią nurkować na głębokość ponad 1000 m. Najbardziej wytrwałe gatunki mogą zostać pod wodą nawet do 2 godzin. Walenie używają echolokacji.

Większość gatunków waleni jest zagrożona wyginięciem. Jest to spowodowane działalnością człowieka, głównie poprzez wielorybnictwo. Dla mniejszych zwierząt zagrożeniem są sieci rybackie. Zwierzęta te (głównie delfiny) są często trzymane w ogrodach zoologicznych i oceanariach stanowiąc wielką atrakcję.
Indeks nazw polskich - rząd Walenie
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź