Czwartek 01.07.2021

Robaki na ratunek? Owady w paszy dla zwierząt mogą zatrzymać wylesienie

Przyjęcie białka owadziego w paszy dla świń i drobiu może zmniejszyć spożycie soi w Wielkiej Brytanii o jedną piątą do 2050 r. ‒ mówi najnowsze badanie WWFfot. shutterstockfot. shutterstock

Według raportu WWF białko owadzie w paszy dla zwierząt może zastąpić 20% spożycia soi w Wielkiej Brytanii do 2050 roku. Badanie, które określa plan przyspieszenia przyjęcia przez Wielką Brytanię białka owadziego w paszach dla zwierząt, wykazało również, że prawie połowa zapotrzebowania na białko może zostać zaspokojona przez brytyjskich producentów.
Soja stała się kluczowym składnikiem paszy dla zwierząt, a rosnący popyt na uprawy jest silnie powiązany z wylesianiem w Ameryce Południowej. Szacuje się, że ponad 1 mln ton soi wykorzystanych przez brytyjskich hodowców zwierząt gospodarskich w 2019 r. mogło być związane z wylesianiem.

„Od 18 miesięcy patrzymy na białko owadzie jako alternatywę dla soi. Zawsze myśleliśmy, że ma ogromny potencjał, ale zdziwienie, że będzie w stanie zmniejszyć nawet o jedną piątą naszego importu soi, było ogromne” ‒ powiedziała Mollie Gupta, menedżer ds. surowców leśnych WWF.

Wykorzystanie tego potencjału będzie wymagało przezwyciężenia poważnych przeszkód, z których najważniejsza jest legislacja. Istnieje obciążenie prawne, ponieważ przepisy dotyczące pasz dla zwierząt wpływają na to, czym mogą być karmione. Białko owadzie jest ograniczone do stosowania w karmach dla zwierząt domowych i paszach wodnych, gdzie konkuruje głównie z mączką rybną, innym niezrównoważonym źródłem białka.

Raport wzywa rząd do zezwolenia na białko owadzie w paszach dla świń i drobiu, które w dużej mierze opierają się na soi. Otworzy to rynek dla białka i umożliwi zwiększoną produkcję. Białka owadzie są obecnie dopuszczone do stosowania w paszach dla akwakultur i karmy dla zwierząt domowych, ale nie dla drobiu i świń, które stanowią około 65% produkcji pasz w UE.

Keiran Olivares Whitaker, założyciel Entocycle, firmy zajmującej się owadami, powiedział, że Wielka Brytania ma „prawdziwą okazję, aby teraz ukształtować prawodawstwo i [stać się] światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego białka owadów , przyciągając inwestycje i talenty z całego świata”.

Gupta powiedział, że ważne jest również, aby rząd wspierał produkcję owadów w taki sam sposób, w jaki dotuje inne działania rolnicze lub branże. Przewiduje, że pomogłoby to w perspektywie krótkoterminowej zrównać koszt białka owadziego z mączką rybną i mączką sojową w dłuższej perspektywie.

W raporcie podkreślono również rolę, jaką sektor detaliczny może odegrać, zachęcając do stosowania białka owadziego w paszach zwierzęcych w ich łańcuchu dostaw oraz edukując konsumentów na temat korzyści w tego wynikających.

Francuski supermarket Auchan już sprzedaje pstrągi karmione owadami, podczas gdy holenderskie supermarkety sprzedają jaja Oerei złożone przez kury karmione larwami Hermetia illucens (czarnej muchy).

Od dawna mówi się o owadach jako o bardziej zrównoważonym zamienniku roślin uprawnych, takich jak soja w paszy dla zwierząt, której produkcja została powiązana z wylesianiem w miejscach takich jak Amazonia. Zwolennicy argumentują, że ponieważ owady są hodowane głównie na produktach ubocznych żywności, która nie jest już przeznaczona do spożycia przez ludzi, mogą one wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym i ograniczać marnowanie żywności.
Ekologia.pl (JS)
Ocena (3.1) Oceń:
Pasaż zakupowy