Owady (Insecta)

Gromada owadów (Insecta) to najliczniejsza  a zarazem najbardziej zróżnicowana gromada typu stawonogi.  Owady opanowały wszystkie typy środowisk i  mają kluczowe znaczenie dla wielu ekosystemów.  Rozwój większości owadów jest złożony i obejmuje cała serię przemian (np.: jajo-larwa-poczwarka-imago), u nielicznych jest prosty. Owady to pierwsze zwierzęta które posiadły umiejętność aktywnego lotu, do dziś wiele gatunków potrafi latać. To bardzo zróżnicowana grupa zwierząt a jej poszczególni przedstawiciele są doskonale przystosowani do środowiska  jakie zamieszkują.  Poszczególne gatunki mogą mieć duży wpływ na życie i gospodarkę człowieka (szkodniki, przenoszenie chorób ale także zapylanie roślin, produkty wytwarzane przez owady).  W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą: motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Działem zoologii zajmującym się owadami jest entomologia.

Owady to najliczniejsza grupa zwierząt , do tej pory odkryto ponad milion gatunków.  Najdłuższym owadem jest prawdopodobnie patyczak z gatunku  Phobaeticus chani , który może osiągać 56,6 cm długości. Najmniejszymi owadami są bleskotki z rzędu błonkówek – niektóre mierzą zaledwie 0,2 mm.  Największe budowle stworzone przez owady to z pewnością kopce termitów – niektóre mogą osiągać ponad 6 metrów wysokości i są zamieszkiwane przez  kilka milionów osobników.

Pasaż zakupowy

Systematyka zwierząt »
Indeks nazw dla gromady - Owady
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy