Biegus zmienny - opis, występowanie i zdjęcia. Ptak biegus zmienny ciekawostki

Biegusów na świecie żyje kilkadziesiąt gatunków. Biegusy kojarzą nam się głównie z północą. Może dlatego, że właśnie jesienią w drodze do cieplejszych, południowych krańców kontynentu obserwowane są ich największe skupiska. Wystarczy trochę wody, błota, żyjących w nich owadów, drobnych skorupiaków i mamy już doskonałe miejsce na postój dla biegusa. W Polsce regularnie można zobaczyć: piaskowca, biegusa malutkiego, biegusa morskiego czy biegusa małego. Jednak najpospolitszym przedstawicielem tej grupy jest bez wątpienia biegus zmienny. Niegdyś lęgowy na polskich ziemiach, obecnie tylko gość przelotny!Młody biegus zmienny, fot. Kacper KowalczykMłody biegus zmienny, fot. Kacper Kowalczyk
  1. Jestem zmienny, biegus zmienny
  2. Jak poznać biegusa zmiennego?
  3. Biegus zmienny – gniazduje czy nie?
  4. Podgatunków było wiele
  5. Długowieczność biegusa zmiennego

Jestem zmienny, biegus zmienny


Patrząc z oddali na biegusy zmienne mamy wrażenie, że widzimy jasne kulki umieszczone na drutach wbitych w wodę. Zwłaszcza w czasie południowej sjesty, kiedy ptaki chowają swoje długie, dłutowate dzioby i po ciężkim poranku odpoczywają, by nabrać sił przed ciężkim popołudniem. Poszukiwanie pokarmu w błocie, stojąc bardzo często głęboko (oczywiście jak na biegusy) w wodzie, to naprawdę bardzo duży wysiłek. Poza tym nie bez powodu biegusy trzymają się raczej w stadach. Podczas gdy reszta żeruje, co najmniej jeden z nich pilnuje okolicy. W momencie zagrożenia ostrzega pozostałe ptaki, a te jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki uciekają w inne miejsce, ale o strategiach obronnych będzie później.

Każdego początkującego ornitologa zastanawia nazwa tego gatunku – biegus zmienny, a dlaczego nie biegus alpejski, zgodnie z tłumaczeniem nazwy łacińskiej, która brzmi Calidris alpina? Większość polskich nazw gatunkowych ptaków pochodzi właśnie od ich łacińskich odpowiedników. Nazwa tego biegusa wzięła się najprawdopodobniej stąd, że ptak ten ma zmienne upierzenie i wcale nie chodzi tutaj o upierzenie spoczynkowe i godowe jak uważał prof. Jan Sokołowski, tylko o wielkość czarnej plamy znajdującej się na piersi w okresie godowym u poszczególnych osobników oraz różnorodnym plamkowaniu.

Podczas przelotów na wybrzeżach wielu krajów w Europie naukowcy organizują akcje obrączkowania ptaków, biegusy w ornitologiczne sieci wpadają jak muchy na lep. Dzięki temu porównywano wiele osobników z bardzo bliska. Poznano układ plam, barw i na tej podstawie potwierdzono zasadność polskiej oraz francuskiej nazwy gatunku, która brzmi bécasseau variable. Poza dużą czarną plamą na piersi w okresie godowym ptaki mają rdzawe głowy oraz czarny kuper z rdzawym nalotem na skrzydłach. Wole jest silnie kreskowane, a dziób w stosunku do reszty głowy bardzo długi. Wielkością biegusa zmiennego można przyrównać do szpaka, z nieco dłuższymi nogami. Pod koniec lata i na początku jesieni dochodzi do pierzenia, czyli wymiany piór. Z szaro-czarno-rdzawych stają się całkowicie szare z bielą na brzuchu. Czarna plama wówczas zanika. Chociaż właśnie w tym okresie gatunek wykazuje największą zmienność upierzenia, bowiem jedne ptaki już całkowicie przybrały barwy spoczynkowe, jeszcze inne są w połowie tej drogi, kolejne dopiero rozpoczynają, a jeszcze innym w ogóle nie spieszno do zmian.

Jak poznać biegusa zmiennego?


Wielokrotnie miałem okazję obserwować różnego rodzaju wariacje upierzenia biegusów. Obok siebie stały ptaki będące jeszcze w szacie godowej i te które już wymarzyły sobie spoczynek. Dla laika takie różnorodne stado oznacza jedno – różne gatunki biegusów obok siebie. To trochę jak z myszołowem, który nie ma jednolitego przepisu na wzory, od niemal całkowicie białych do ciemnobrązowych osobników. Zdradzę Wam pewien sekret na wypadek, gdyby ktoś z Was miał przeżyć spotkanie z tymi ptakami. Na samym początku moich wypraw ornitologicznych na jezioro Jeziorsko także miałem problemy z biegusami. Z pewnymi gatunkami do dzisiaj mam, ale biegusa zmiennego nauczyłem się rozpoznawać zawsze. Jak? Wystarczy patrzeć na dziób – długi, dłutowaty, żaden inny biegus nie ma takiego dzioba. Biegus mały ma mały dziób, a malutki jeszcze mniejszy. Uwierzcie mi oglądanie dziobów biegusów naprawdę się sprawdza i daje niemal 100% pewność w rozróżnianiu gatunku. No może piaskowiec ma podobny dziób do biegusa zmiennego, ale tutaj też nie powinniście mieć problemu z odróżnieniem. Piaskowiec jest praktycznie cały biały z szarym nalotem na pokrywach skrzydeł, zdecydowanie bardziej delikatnym od biegusa zmiennego.
Calidris alpina sakhalina - podgatunek występujący przede wszystkim na Sachalinie, od Kołymy pod Półwysep Czukocki, By Alpsdake (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Młodociany biegus zmienny, fot. Kacper Kowalczyk

Biegus zmienny – gniazduje czy nie?


Biegus zmienny niestety nie gniazduje w Polsce. A jeszcze do niedawna obserwowano regularne lęgowiska zwłaszcza na wybrzeżu. Chociaż były także znane stanowiska nad Narwią i Biebrzą. Wróćmy jednak do wcześniejszych zapisków prof. Jana Sokołowskiego, który i w tym przypadku nie zawodzi. Sokołowski określił biegusa zmiennego jako najbardziej wyjątkowego ze wszystkich biegusów. A to za sprawą areału lęgowego, którego zasięg sięgał najdalej na południe. Znane są historii przypadki gniazdowania w środkowych Niemczech. Jak określa prof. Sokołowski dużo bardziej licznie ptaki zasiedlają obszar Skandynawii oraz ówczesnego ZSRR. W Polsce najłatwiej było go obserwować podczas jesiennej lub wiosennej wędrówki, przede wszystkim wzdłuż brzegów Wisły oraz na wybrzeżu. Natomiast jeśli chodzi o gniazdowanie w latach ’50. XX w. odnotowano stanowiska w okolicach Gdańska, na Helu, pod Mielnem, na wschodnich rubieżach wyspy Wolin oraz nad Łebskiem, nazywanym wtedy Łebą. W „Ptakach ziem polskich” nie ma żadnej wzmianki o lęgowiskach w dolinie Narwi i Biebrzy. Gniazda biegusów na tych terenach odkryto dopiero pod koniec XX w. w latach ’90. Tak o gniazdowaniu biegusa zmiennego na terenie naszego kraju pisał prof. Jan Sokołowski. Po czym nastąpił rok 2005 oraz dr Andrzej Kruszewicz ze swoimi „Ptakami Polski”. Kruszewicz określa te ptaki jako nielicznie lęgowe, zwłaszcza na obszarze wybrzeża. Jako miejsca lęgów podaje Karsiborską Kępę – jedną z wysp na jeziorze Dąbie k/Szczecina, Słowiński Park Narodowy, ujście Redy do Zatoki Puckiej oraz Biebrzę i Narew. Wspomina jednak o tym, że te dwa ostatnie stanowiska mogły już wtedy zaniknąć. Populacja lęgowa biegusów zmiennych oceniana była w tamtym czasie na około 100 par. Obserwując dane pochodzące z coraz bliższego nam okresu, widzimy jak dramatyczna zaczęła być sytuacja. W roku 2007 obserwowano pojedyncze pary, na pojedynczym kwadracie badawczym w ramach Monitoringu Ptaków Polski prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Przez kolejna dwa, trzy sezony jeszcze udawało się stwierdzić lęgi, jednak nastąpił rok 2011. Od tego momentu nie widziano już nigdzie gniazdujących biegusów zmiennych. Za przyczyny takiego stanu rzeczy uważane jest osuszanie obszarów podmokłych poprzez prowadzenie intensywnej gospodarki rolnej. Zarastanie nadmorskich wydm oraz zanikanie plaż i ich nadmierna penetracja ludzka. Według naukowców to podstawowe czynniki mające wpływ na zanik biegusa zmiennego z terenu Polski, chociaż nieuniknione, że może być ich więcej, nawet tych pośrednich.

Podgatunków było wiele


Dotychczas opisano aż 9 podgatunków biegusa zmiennego zamieszkujących nasz glob. Taka mnogość wynika oczywiście ze zróżnicowania obszaru na którym gnieżdżą się poszczególne populacje. Nie mając odpowiedniego doświadczenia terenowego ciężko jest odróżnić od siebie osobniki zaliczone do poszczególnych podgatunków. Ptaki są bardzo do siebie podobne, a pewne różnice zostały stwierdzone na podstawie o wiele bardziej szczegółowych badań niż tylko obserwacje. Między innymi ornitolodzy mierzyli czaszki, dzioby, nogi, ważyli ptaki, sprawdzali długość ciała. Nazwy podgatunków najczęściej zostały nadane od miejsca, w którym dane populacje zostały rozróżnione. W ten sposób możemy obserwować Calidris alpina sakhalina – podgatunek występujący przede wszystkim na Sachalinie, od Kołymy pod Półwysep Czukocki. C. a. arcticola – zamieszkuje rozległe obszary Alaski, Półwysep Seward oraz północno – zachodnią Kanadę. C. a. hudsonia – jak sama nazwa wskazuje mieszka nad Zatoką Hudsona w Kanadzie, o tym podgatunku zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że jest endemitem, bo obserwowany jest tylko w środkowej Kanadzie. Podgatunek nominatywny C. a. alpina – bywa widywany na przelotach także w Polsce, a gnieździ się w północnej Rosji oraz Laponii, następnie przez nasz kraj wędruje do Basenu Morza Śródziemnego, gdzie odbywa swoje zimowiska. Niegdyś gniazdujący na terenie naszego kraju podgatunek C. a. schinzii obecnie spotykany jest w południowo-wschodniej Grenlandii, Islandii, Wyspach Owczych, Wyspach Brytyjskich oraz południowej Skandynawii. Z kolei C. a. arctica żyje w północno-wschodniej Grenlandii a C. a. pacifica gniazduje na amerykańskich wybrzeżach Pacyfiku.

Niezwykle przebogata różnorodność podgatunków przypominająca nieco różnorodność podgatunkową pliszki żółtej. Oczywiście rozróżnienie nastąpiło na podstawie postępującej od lat ewolucji oraz dociekliwości wnikliwych ornitologów. Dla każdego polskiego obserwatora ptaków właściwie najważniejszymi powinny być dwa C. a. alpina oraz C. a. schinzii, które podczas przelotów są najliczniejsze na obszarze Polski. Różnią się od siebie intensywnością barw, podgatunek nominatywny w okresie godowym ma piękną jednolicie czarną plamę na brzuchu, natomiast schinzii plamę owszem posiada, ale nie tak jednolitą z „zabrudzeniami” w postaci jakiś białych piór, no i dochodzi jeszcze kwestia ubarwienia pokryw. Alpina ma piękne kontrastowe rdzawobrązowe pokrywy skrzydłowe, natomiast schinzii jest zdecydowanie jaśniejszy. W terenie takie różnice są do zaobserwowania choć jak wspominałem do najłatwiejszych to wcale nie należy, jednak wystarczy chwilę zatrzymać się z przeglądaniem przez lunetę stad biegusów i można dostrzec wiele ciekawych różnic.
Calidris alpina alpina. By Jevgenijs Slihto from Riga, Latvia (Dunlin) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Długowieczność biegusa zmiennego


W przypadku ptaka wielkości szpaka, czyli między 16 a 22 cm, termin długowieczność ma zupełnie inny wymiar niż u kruka. Dzięki obrączkowaniu udało się poznać średnią długość życia biegusów zmiennych. Te maluchy bez problemu są w stanie przeżywać nawet 20 lat, a najstarszy złapany osobnik miał 24 lata, co wcale nie wyklucza, że są ptaki dłużej żyjące, skoro łapią się osobniki mające po 20 lat i to dość często. Być może przepisem na długowieczność jest przebywanie w stadach liczących setki, a w niektórych miejscach świata nawet tysiące ptaków. Zapytacie zapewne dlaczego? Życie w stadzie pozwala na lepszą ochronę przed drapieżnikiem, a jednocześnie powoduje oczyszczenie stada ze słabych genetycznie sztuk, co wzmacnia genom całej populacji. W momencie ataku biegusy zrywają się do lotu, tworząc przy tym nie lada akrobacje, o wiele bardziej wyrafinowane od tych, które znamy z obserwacji szpaków. Szczególnie efektownie wygląda taki obrazek na tle morskich fal. Stado biegusów zmiennych lecące nad falą, delikatnie wznoszące się, a następnie opadające, wszystko zsynchronizowane jak roboty w fabryce samochodów, góra, dół, góra, dół. Kiedy nadlatuje drapieżnik w takiej sytuacji dochodzi do nagłej zmiany kierunku, jak na komendę wszystkie ptaki ni stąd, ni zowąd zmieniają kierunek lotu. To wprowadza w osłupienie potencjalnego myśliwego, który mając w głowie mentlik rezygnuje z dalszej walki. Kolejną cechą jest upierzenie. Tereny na których żyją te ptaki w toku postępującej ewolucji oraz najczystszej postaci ekologii zmusiły biegusy do wytworzenia mechanizmów maskujących. Bez wątpienia do takich zalicza się upierzenie. Gdy jeden z pary siedzi na gnieździe będącym niezbyt kunsztownym, wygrzebanym dołkiem wyścielonym źdźbłami traw, ściśle przylega do ziemi. W mgnieniu oka ptak staje się niewidoczny nawet dla najbardziej ostrego wzroku. Szczególnie w tundrze barwy biegusa zmiennego pozwalają mu na skuteczne zamaskowanie przed drapieżnikami. Również upierzenie piskląt nie daje żadnych złudzeń, dla gatunku liczy się przede wszystkim przetrwanie. Od razu po wykluciu ma szarobrązowy puch z czarnymi prążkami. Po 28 dniach ptak opuszcza gniazdo, wszystko po to, żeby uniknąć śmierci i doprowadzić do szczęśliwego końca. Kiedy jednak młode są jeszcze wodzone przez rodziców, może podlecieć lub podejść doń jakiś drapieżnik. Wtedy dorosły ptak opuszcza jedno skrzydło na dół i próbuje odwodzić drapieżnika od piskląt. W większości przypadków taka strategia skutkuje.

Ekologia.pl (Kacper Kowalczyk)
Moim zdaniem
Widziałaś/widziałeś kiedyś biegusa zmiennego?
Ocena (5.0) Oceń: