POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY „SALAMANDRA”. Organizacja ekologiczna - PTOP „Salamandra”

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” - organizacja ekologiczna została założona w 1993 r. przez grupę biologów i osoby zajmujące się naukami przyrodniczymi. Organizacja zajmuje się szeroko pojętą ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Prowadzi także działania prawne i lobbingowe na rzecz przyrody. W skład Towarzystwa wchodzą specjaliści z różnych dziedzin, wspierani przez wolontariuszy.
Do działań Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” należą m. in.:
  • Ochrona nietoperzy (ich zimowisk, kolonii rozrodczych i żerowisk)
  • Przywracanie faunie Polski susła moręgowanego, w ramach programu SUSEŁ
  • Ochrona ptaków żyjących w miastach
  • Nadzór nad właściwym wyznaczaniem sieci Natura 2000 w Polsce
  • Walka z nielegalnym handlem zagrożonymi gatunkami (program Ginące Gatunki)
  • Wprowadzanie w życie tzw. Dyrektywy Odpowiedzialnościowej i Ustawy Szkodowej
  • UE),
  • Monitorowanie przestrzegania przez Polskę międzynarodowych porozumień i konwencji przyrodniczych
  • Prowadzenie Magazynu Przyrodniczego SALAMANDRA
  • Działanie edukacyjne w ramach programu „Nie patrz wilkiem na wilka”, które mają zapobiec konfliktom na linii zwierzę - człowiek.

Od 2004 roku Towarzystwo posiada status organizacji pożytku publicznego (nr KRS: 0000117212).  Należy także do Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), CEEweb for Biodiversity oraz Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy (PON).


Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
http://salamandra.org.pl/
Ocena (5.0) Oceń: