STOWARZYSZENIE DLA NATURY „WILK”. Organizacja ekologiczna - Wilk

Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” - organizacja ekologiczna istniejąca od 1996 roku w miejscowości Lipowa. Zajmuje się ochroną przyrody, a szczególnie działaniami na rzecz ssaków drapieżnych - wilków, rysi, niedźwiedzi, wydr, borsuków i innych gatunków.
Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” prowadzi własne badania naukowe i współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin. W realizację swoich  projektów angażuje zarówno naukowców, jak i praktyków ochrony przyrody, oraz miłośników przyrody.

W wyniku kilku lat starań Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" ukończono duże przejście dla zwierząt na drodze ekspresowej S-69, w miejscowości Laliki. Wynegocjowano poprowdzenie 200 m odcinka drogi na estakadzie, dzięki czemu zwierzęta mogą swobodnie wędrować poniżej drogi.


Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”
http://www.polskiwilk.org.pl/


Ocena (3.4) Oceń: