Definicja pojęcia:

azotany

Azotany - nietrwałe sole kwasu azotowego (MeNO3). Substancja krystaliczna rozpuszczalna w wodzie o silnych własnościach utleniających. Stosuje się je jako nawozy azotowe, środki utleniające, są składnikami materiałów wybuchowych, klejów, lakierów itp. Najważniejszymi solami są azotan amonu NH4NO3, azotan sodu NaNO3. Azotany zawierają przyswajalny przez rośliny jon azotanowy NO3-. W glebie powstają w procesie utlenienia jonu amonowego przy udziale chemoautotroficznych bakterii, tzw. nitryfikatorów: 2NH3 + 3O2rightarrow 2NO3- + 6H+. Jony azotanowe powstają w procesie utlenienia jonów azotynowych przy udziale nitrobakterii: NO2- +1/2 O2 rightarrow NO3-. Azotany wykorzystuje się jako konserwanty żywności, np. w celu zapobiegania rozwojowi bakterii w mięsie. Mają jednak działanie uboczne, gdyż są prekursorami związków N-nitrozowych.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź