Definicja pojęcia:

gleba

Glebanaturalna, zewnętrzna i biologicznie czynna warstwa skorupy ziemskiej. Gleba ukształtowana jest ze zwietrzeliny skalnej w wyniku procesów glebotwórczych. Składa się z cząsteczek minerałów, rozpadającej się materii organicznej, wilgoci oraz powietrza. Dzieli się na część mineralną oraz organiczną. Ponadto gleba jest strukturą trójfazową, zbudowaną z fazy stałej, ciekłej i gazowej. Dyscyplina naukowa, której głównym przedmiotem zainteresowania jest gleba, to gleboznawstwo.

Trójfazowość gleby

Faza stała to cząstki mineralne oraz organiczne, tworzące glebę. Faza ciekła obejmuje wodę i roztwór glebowy, który tworzy się z rozpuszczonych cząstek organiczno-mineralnych. Faza gazowa to powietrze i para woda znajdujące się w glebie.

Czynniki glebotwórcze

Procesy glebotwórcze, które prowadzą do powstania gleby muszą być poprzedzone istnieniem tzw. czynników glebotwórczych. Zaliczamy do nich: organizmy żywe, działalność człowieka, czas, warunki wodne, klimat, rzeźbę trenu oraz skałę macierzystą. Niektórzy badacze wyłączają z tej listy rzeźbę terenu oraz czas, uznając je nie za czynniki, ale za warunki powstawania gleb, gdyż ich zdaniem nie uczestniczą one bezpośrednio w powstawaniu gleby.


O - poziom organiczny, A - poziom próchniczy, B - poziom iluwialny, C - poziom skały macierzystej. Źródło: wikipedia.Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy