Definicja pojęcia:

bakterie

Bakterie – grupa mikroorganizmów tworzących odrębne królestwo. Zaliczają się do organizmów prokariotycznych – w większości są jednokomórkowe lub stanowią grupy komórek o budowie prokariotycznej. Bakterie występują we wszystkich typach środowisk – w wodzie, glebie, powietrzu, a także na powierzchni i wewnątrz organizmów żywych. Liczba bakterii na całym świecie liczona jest w kwintylionach. Organizmy te zasiedlają nawet obszary jałowe, np. lodowce czy tereny skażone promieniowaniem radioaktywnym.

Nauka, która skupia się na badaniu właściwości bakterii oraz ich wykorzystywaniu i zwalczaniu to bakteriologia, stanowiąca dział mikrobiologii. Za twórcę podstaw współczesnej bakteriologii uznaje się Louisa Pasteura, francuskiego chemika, wynalazcę pierwszej szczepionki oraz pioniera prac nad drobnoustrojami. Znaczący wkład w rozwój bakteriologii ma na swoim koncie również Robert Koch, bliski współpracownik Pasteura, autor ważnych dokonań dotyczących patogenności bakterii. Koch odkrył m.in. bakterię gruźlicy, a za prowadzone nad nią badania otrzymał Nagrodę Nobla.


Bakterie rozmnażają się bezpłciowo poprzez podział komórek. Często tworzą trwałe biofilmy, silnie związane z podłożem. By Prawny via Pixabay CC0Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy