Definicja pojęcia:

edafon

Edafon - zbiór drobnych organizmów żywych (roślinnych i zwierzęcych) żyjących w warstwie powierzchniowej gleby, których obecność wpływa na strukturę i żyzność gleby. W skład edafonu wchodzą bakterie, glony, pierwotniaki, nicienie, pajęczaki i inne). Wyróżnia się cztery grupy wielkości organizmów:

- mikrobioty (długości do 0.2 mm, np. bakterie, sinice, zieleńce, grzyby, pierwotniaki),

- mezabioty (długości 0.2-2 mm, np. nicienie, mniejsze larwy owadów, roztocze, skoczogonki),

- makrobioty (o długości 2-20 mm, np. wije, krocionogi, niektóre owady i ich larwy),

- megabioty (o długości powyżej 20 mm, np. większe owady, dżdżownice, mięczaki oraz kręgowce).

Wszystkie makrobioty i megabioty biorą udział w mieszaniu i tworzeniu struktury gleby.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź