Definicja pojęcia:

nuklid

Nuklidrodzaj atomu o jądrze atomowym składającym się z określonej liczby nukleonów (protonów i neutronów).

Definicja

Pojęcie nuklidu jako rodzaju atomu o danym składzie jądra atomowego wyrażonego liczbą protonów i neutronów zostało wprowadzone przez Trumana Paula Kohmana w 1947 r.

Liczbę protonów w jądrze atomu wyraża się za pomocą liczby atomowej (liczby porządkowej) Z; liczbę neutronów w jądrze wyraża się za pomocą liczby neutronów N; sumę protonów i neutronów (nukleonów) wyraża się za pomocą liczby masowej A (nuklidu):
Jądro atomu pierwiastka o liczbach Z, N i A oznacza się:


gdzie:
X
– symbol chemiczny pierwiastka,
A
– liczba masowa (nuklid),
Z
– liczba atomowa (porządkowa) ,
N
– liczba neutronów.Jądro atomowe zbudowane jest z nukleonów – protonów (kolor czerwony) oraz neutronów (kolor niebieski). Wikimedia.orgLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy