Definicja pojęcia:

ucho

Ucho - narząd słuchu i równowagi kręgowców składający się z ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego. U człowieka ucho zewnętrzne składa się z małżowiny usznej (zbudowanej z chrząstki sprężystej) i przewodu słuchowego o długości ok. 24 mm (składającego się z części chrzęstnej i kostnej). Na końcu przewodu słuchowego usytuowana jest błona bębenkowa o grubości ok. 0.1 mm i powierzchni ok. 0.55 cm2 (o wymiarach 7times9 mm). W skład ucha środkowego wchodzi: jama bębenkowa (wąska przestrzeń ok. 0.8 cm2 zawierająca powietrze, którego ciśnienie jest wyrównywane przez trąbkę słuchową), kosteczki słuchowe (młoteczek, kowadełko i strzemiączko) i trąbka słuchowa (łączy ona jamę bębenkową z jamą nosowo-gardłową; wentyluje ucho środkowe i wyrównuje jego ciśnienie z ciśnieniem atmosferycznym). Ucho wewnętrzne tworzy szereg połączonych ze sobą jam i kanałów wydrążonych w części kości skroniowej, noszących nazwę błędnika kostnego. Błędnik kostny składa się z przedsionka, kanałów półkolistych i ślimaka. Błędnik wypełniony jest płynem o nazwie przychłonka. Ślimak składa się z trzech równoległych kanałów skręconych spiralnie. W przewodzie ślimakowym znajduje się narząd spiralny (Cortiego), zawierający receptory słuchowe, tzw. komórki rzęsate.Występują komórki rzęsate wewnętrzne (ok. 3000-3500 ułożonych w jednym rzędzie) i zewnętrzne (ok. 12 000 ułożonych w trzy rzędy). Komórki rzęsate unerwione są przez dośrodkowe włókna dwubiegunowych komórek zwoju spiralnego ślimaka. Wypustki osiowe tych komórek tworzą nerw słuchowy połączony z mózgiem. Fala akustyczna wprawia błonę bębenkową w drgania, które przekazywane są przez układ kosteczek na błonę strzemiączka, zamykającą okienko przedsionka. Dalej błona ta przenosi drgania na przychłonkę, wypełniającą schody przedsionka i na połączoną z nią szparą osklepka przychłonkę schodów bębenka. Drgania przychłonki wprawiają w ruch błonę spiralną i blaszkę podstawną, które również przenoszą drgania na śródchłonkę przewodu ślimakowego i narząd spiralny z zakończeniami nerwowymi. Mechaniczny bodziec akustyczny zostaje przetworzony w komórkach rzęsatych na bodziec elektryczny, tzw. nerwowy. Mechanizm ten polega na zmianie potencjału elektrycznego błony komórek rzęsatych i uwalnianiu przez nie mediatora, który pobudza włókna nerwowe dośrodkowe. Ucho ludzkie słyszy dźwięki o częstotliwości od 16 do 20 000 Hz. Najbardziej wrażliwe jest na dźwięki w przedziale częstotliwości 500-5000 Hz. Dźwięk przekazywany jest za pośrednictwem kości, które wywołują ruch przychłonki i śródchłonki w uchu środkowym, pobudzając w ten sposób komórki rzęsate.

u-01


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy