Blaszkodziobe (Anseriformes)

Blaszkodziobe (Anseriformes) to rząd ptaków występujący na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Do blaszkodziobych należą gatunki wodne.

Blaszkodziobe charakteryzują się gęstym i nieprzemakalnym upierzeniem. Ptaki te dobrze pływają, a wiele z nich też nurkuje. Poszczególne gatunki różnią się od siebie wielkością i wyglądem. Wiele blaszkodziobych to ptaki wędrowne.

Niektóre gatunki zostały udomowione przez człowieka.
Indeks nazw polskich - rząd Blaszkodziobe
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź