Brzegówka (Riparia riparia)

Nazywany/a też: brzegówka zwyczajna, jaskółka brzegówka

Brzegówka, źródło: aaltair/Shutterstock
Brzegówka to mała, smukła jaskółka, najmniejsza pośród rodzimych gatunków jaskółek. Rozmiarami ciała przypomina mazurka. W kraju jest bardzo licznym wędrownym gatunkiem lęgowym. Ma status zagrożenia najmniejszej troski (kategoria LC na liście IUCN).
  1. Wygląd
  2. Występowanie
  3. Biotop
  4. Lęgi
  5. Pokarm
  6. Systematyka
  7. Galeria zdjęć

Wygląd

Jaskółka brzegówka posiada tęczówki oczne ciemne. Dziób krótki oraz ciemny. Podgardle i gardło białe. Na piersi wyraźna, szarobrązowa półobroża. Wierzch ciała szarobrązowy. Spód biały. Skrzydła długie, spiczaste. Ogon krótki, ciemny i płytko rozwidlony. Nogi krótkie i ciemne. Brak dymorfizmu płciowego. Osobniki młodociane podobne do dorosłych, rozróżnialne po nieco jaśniejszych brzegach piór.
Czy wiesz, że...Liczebność populacji jaskółki brzegówki waha się. Jest to związane z osunięciami brzegów i podtopieniami w miejscach lęgowych, a także suszami na zimowiskach.

Występowanie

Jaskółka brzegówka występuje na znacznym obszarze półkuli północnej. Gniazduje w niemal całej Eurazji bez Islandii, północnych krańców Azji i południowej Azji na południe od pustyni Gobi i Tienszanu. W Afryce występuje w dolinie Nilu. Ponadto zamieszkuje większość Ameryki Północnej wyłączając tereny arktyczne i południe kontynentu. Jaskółki brzegówki te są migrantami. Populacje Amerykańskie na zimowiska wędrują do Meksyku i całej północnej i środkowej Ameryki Południowej, populacje Eurazjatyckie zimę spędzają w Afryce (unikając lasów tropikalnych i pustyń) oraz w południowo-wschodniej Azji.

Biotop

Jaskółka brzegówka jest silnie związana z terenami podmokłymi, rzekami i zbiornikami wodnymi. Do rozrodu potrzebują miejsc ze skarpami, niewielkimi klifami i osuwiskami. Obserwuje się je także na terenach kamieniołomów, kopalni, żwirowni i w okolicach nasypów drogowych. Na zimowiskach zajmują tereny otwarte, często w pobliżu wód.

Lęgi

Jaskółka brzegówka gnieździ się w koloniach. Oboje partnerzy wykopują norę w piaszczystym brzegu, w sąsiedztwie wody. Do komory gniazdowej prowadzi korytarz długości 60-90 cm. Gniazdo wyścielone jest roślinnością i piórami. Zasiedla także sztuczne schronienia lęgowe. Samica składa 4-5 jaj. Czas wysiadywania wynosi około dwóch tygodni. Młode opuszczają gniazdo po trzech tygodniach.

Pokarm

Jaskółka brzegówka jest w głównej mierze owadożerny. Pokarm zdobywa w locie, rzadziej na ziemi lub z powierzchni wody.
Brzegówka, źródło: aaltair/Shutterstock Brzegówka, źródło: aaltair/Shutterstock

Galeria zdjęć

Brzegówka, źródło: aaltair/ShutterstockBrzegówki, fot. Greentellect Studio/Shutterstock
Brzegówka. Źródło: xpixel/ShutterstockBrzegówki w locie, fot. SanderMeertinsPhotography/shutterstock

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rząd:Wróblowe
Rodzaj: Riparia
Gatunek:Brzegówka
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź