Kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo)

By Ron Verdonk [FAL], from Wikimedia Commons
Kozioróg dębosz niegdyś występował w niemal całej Europie (prócz części północnej kontynentu), północnej Afryce i zachodniej Azji. W związku z zanikaniem siedlisk zasięg występowania tego chrząszcza jest nieciągły, bardzo rozproszony. Na wielu dawnych stanowiskach owad ten nie jest już spotykany. Obecnie w Polsce zamieszkuje jedynie południowo-zachodnią część kraju.
  1. Budowa
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa

Kozioróg dębosz należy rodziny kózkowate (Cerambycidae). Czułki są bardzo długie (sięgają za odwłok). Barwa ciała brunatnoczarna, z matowym połyskiem. Ciało wydłużone. Pokrywy skrzydeł czerwonobrunatne, lekko zwężające się ku końcowi. Boki tarczy przedplecza zaopatrzone są w kolce. Tarcza przedplecza pomarszczona. Występuje dymorfizm płciowy. Czułki u samców są dłuższe niż u samic.
Czy wiesz, że...Kozioróg dębosz jest największym przedstawicielem kózkowatych w Europie.

Biologia

Kozioróg dębosz zamieszkuje duże (najchętniej stare) drzewa z licznymi spękaniami kory. W Polsce są to głównie dęby szypułkowe i rzadziej bezszypułkowe. W innych krajach do roślin żywicielskich zaliczyć można buki, jesiony, wiązy, kasztany oraz orzechy. Preferuje drzewa rosnące w miejscach silnie nasłonecznionych: na skrajach lasu, śródleśnych polanach, świetlistych lasach bez podszytu, dolinach rzecznych, alejach drzew i parkach. Spotykany jest wieczorami oraz o zmroku. Dzień spędza w ukryciu, w koronie lub w korze. Dorosłe kozioroga dębosza spotykane są od maja do września. Rójka odbywa się w czerwcu i lipcu. Występuje przeobrażenie zupełne. Samice składają jaja w szczeliny kory. Jaja są wydłużone i mierzą 4 mm. Po 2 tygodniach wylęgają się larwy mierzące 2-4 mm, dorastają do 100 mm. Larwy rozwijają się w pniach, pod korą, z czasem ryją chodni w głąb drewna. Rozwój odbywa się na dębach. Larwy zimują w korze. Stadium poczwarki trwa 5-6 tygodni. Przepoczwarzenie odbywa się pod koniec lata. Po przezimowaniu w komorze poczwarkowej postacie dorosłe przystępują do rójki. Cykl rozwojowy trwa od 3 do 5 lat. Dorosłe żywią się sokiem drzew roślin żywicielskich. Liczebność kozioroga dębosza spada. Głównym zagrożeniem są zmiany siedliskowe (wycinanie drzew) oraz kolekcjonerstwo. W Polsce jest pod ścisłą ochroną. W Polskiej czerwonej księdze zwierząt (bezkręgowce), na Czerwonej liście zwierząt zagrożonych w Polsce oraz na liście IUCN figuruje jako gatunek narażony na wyginięcie (kategoria VU). Wpisany jest także do Konwencji Berneńskiej (załącznik II) oraz do Dyrektywy Siedliskowej (załącznik II i IV). Dorosłe żyją kilka tygodni.
Kozioróg dębosz By Ron Verdonk [FAL], from Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Kozioróg dęboszDrzewo wydrążone przez kozioroga
Kozioróg dębosz

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Gromada:Owady
Rodzina:Kózkowate
Rodzaj:Cerambyx
Indeks nazw polskich - gromada Owady
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź