Mazurek (Passer montanus)

Nazywany/a też: wróbel mazurek, wróbel polny

Mazurek, fot. Piotr Krzeslak/Shutterstock
Mazurek, to mały, osiadły ptak. Tworzy duże stada. Gatunek ten charakteryzuje się wahaniem liczebności populacji, co wynika z chemizacji rolnictwa. W kraju pod ochroną ścisłą gatunkową.
  1. Wygląd
  2. Biotop
  3. Występowanie
  4. Lęgi
  5. Pokarm
  6. Systematyka
  7. Galeria zdjęć

Wygląd

Mazurek jest często mylony z wróblem choć jest od niego mniejszy i zgrabniejszy. Odróżnia go czarna plamka na białym policzku oraz czekoladowa czapeczka. Poza tym ma brązowy grzbiet z czarnym kreskowaniem. Spód jego ciała jest szarawy, na podbródku ma krótki czarny śliniak, wzdłuż głowy białą wąską półobrożę, a na skrzydłach biały pas. Nie ma u tych ptaków dymorfizmu płciowego ani wiekowego, jednak niektórzy badacze dopatrują się niewielkich różnic (samce mają większą i szerszą plamę na policzku). Ma ciemny, stożkowaty dziób przystosowany do zjadania nasion.
Czy wiesz, że...W przeciwieństwie do wróbla domowego, bliskiego kuzyna, mazurki dbają o czystość w gnieździe. W celu pozbyciu się pcheł jaki i roztoczy dorosłe wyścielają gniazdo liśćmi krwawnika i wrotyczu.

Biotop

Mazurek wybiera zakrzewienia śródpolne, luźne zadrzewienia obok siedlisk ludzkich, parki, ogrody oraz tereny rolnicze. Mimo iż w Europie spotkany rzadziej na terenach zabudowanych, to w Azji preferuje ten rodzaj obszarów.

Występowanie

Mazurek żyje w Europie (oprócz krańców północnych) i Azji (aż po Japonię), wprowadzony do Ameryki Północnej i Australii. W kraju ptak licznie lęgowy.

Lęgi

Mazurek gniazduje w dziuplach, budkach lęgowych, w szczelinach budynków. Starannie wyściela gniazdo piórami. Zwykle dwa, czasem trzy lęgi w roku. Podczas pierwszych lęgów (koniec kwietnia) składa najwięcej jaj (do 6), a w kolejnych lęgach mniej (od 3 do 5). Wysiadywanie jaj trwa 13-14 dni. Pisklęta ok. 17 dni spędzają w gnieździe, a przez kolejne dwa tygodnie są dokarmiane, głównie przez samca, w tym czasie samica szykuje się do kolejnych lęgów. Mazurek choć tworzy monogamiczne pary, to często mu się zdarza zdradzać swojego partnera.

Pokarm

Dieta mazurka zależy od pory roku. Co ciekawe, w związku ze zmianą pożywienia zmienia się u nich kształt dzioba. Ta zmiana może wynikać ze ścierania się warstwy rogowej bądź też ma to związek z przystosowaniem do zmiennego pokarmu. W okresie lęgów, przy bogactwie owadów - dziób ma cieńszy i dłuższy w przeciwieństwie do okresu zimowego. Poza lęgami mazurki żywią się nasionami dziko rosnących roślin (traw, rdestu ptasiego).
Mazurek, fot. Piotr Krzeslak/Shutterstock Mazurek, fot. Piotr Krzeslak/Shutterstock

Galeria zdjęć

Mazurek, fot. Piotr Krzeslak/ShutterstockMazurek, fot. Ujhelyi/Shutterstock
Mazurek, fot. Ujhelyi/ShutterstockMazurek, fot. Victor Tyakht/Shutterstock

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rząd:Wróblowe
Rodzina:Wróble
Rodzaj:Passer
Gatunek:Mazurek
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź