Mazurek (Passer montanus)

Nazywany/a też: wróbel mazurek, wróbel polny

  1. Wstęp
  2. Wygląd
  3. Biotop
  4. Występowanie
  5. Lęgi
  6. Pokarm
  7. Systematyka
  8. Galeria zdjęć

Wstęp

Mazurek, to mały, osiadły ptak. Tworzy duże stada. Gatunek ten charakteryzuje się wahaniem liczebności populacji, co wynika z chemizacji rolnictwa. W kraju pod ochroną ścisłą gatunkową.

Wygląd

Mazurek jest często mylony z wróblem choć jest od niego mniejszy i zgrabniejszy. Odróżnia go czarna plamka na białym policzku oraz czekoladowa czapeczka. Poza tym ma brązowy grzbiet z czarnym kreskowaniem. Spód jego ciała jest szarawy, na podbródku ma krótki czarny śliniak, wzdłuż głowy białą wąską półobrożę, a na skrzydłach biały pas. Nie ma u tych ptaków dymorfizmu płciowego ani wiekowego, jednak niektórzy badacze dopatrują się niewielkich różnic (samce mają większą i szerszą plamę na policzku). Ma ciemny, stożkowaty dziób przystosowany do zjadania nasion.

Czy wiesz, że...W przeciwieństwie do wróbla domowego, bliskiego kuzyna, mazurki dbają o czystość w gnieździe. W celu pozbyciu się pcheł jaki i roztoczy dorosłe wyścielają gniazdo liśćmi krwawnika i wrotyczu.

Biotop

Mazurek wybiera zakrzewienia śródpolne, luźne zadrzewienia obok siedlisk ludzkich, parki, ogrody oraz tereny rolnicze. Mimo iż w Europie spotkany rzadziej na terenach zabudowanych, to w Azji preferuje ten rodzaj obszarów.

Występowanie

Mazurek żyje w Europie (oprócz krańców północnych) i Azji (aż po Japonię), wprowadzony do Ameryki Północnej i Australii. W kraju ptak licznie lęgowy.

Lęgi

Mazurek gniazduje w dziuplach, budkach lęgowych, w szczelinach budynków. Starannie wyściela gniazdo piórami. Zwykle dwa, czasem trzy lęgi w roku. Podczas pierwszych lęgów (koniec kwietnia) składa najwięcej jaj (do 6), a w kolejnych lęgach mniej (od 3 do 5). Wysiadywanie jaj trwa 13-14 dni. Pisklęta ok. 17 dni spędzają w gnieździe, a przez kolejne dwa tygodnie są dokarmiane, głównie przez samca, w tym czasie samica szykuje się do kolejnych lęgów. Mazurek choć tworzy monogamiczne pary, to często mu się zdarza zdradzać swojego partnera.

Pokarm

Dieta mazurka zależy od pory roku. Co ciekawe, w związku ze zmianą pożywienia zmienia się u nich kształt dzioba. Ta zmiana może wynikać ze ścierania się warstwy rogowej bądź też ma to związek z przystosowaniem do zmiennego pokarmu. W okresie lęgów, przy bogactwie owadów - dziób ma cieńszy i dłuższy w przeciwieństwie do okresu zimowego. Poza lęgami mazurki żywią się nasionami dziko rosnących roślin (traw, rdestu ptasiego).


Mazurek Zdjęcie - sagata/Konkurs Zdjęcie Miesiąca - ekologia.pl

Galeria zdjęć

MazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurek
MazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurekMazurek

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rząd:Wróblowe
Rodzina:Wróble
Rodzaj:Passer
Gatunek:Mazurek
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy