Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)

Perkoz dwuczuby, fot. aaltair/Shutterstock
Perkoz dwuczuby to największy z perkozów. Wygląd perkoza dwuczubego zależy od pory roku. Podczas okresu lęgowego, na głowie samca i samicy zauważyć można kępy piór układające się w dwa czarne czuby. Inną cechą szaty godowej jest obecność tzw. kryzy – rdzawobrunatnego pasa piór umieszczonego z obu stron po bokach dolnej części głowy. Poza okresem rozrodu głowa perkoza pozbawiona jest kryzy i ma kolor biały, zaś czuby na jej wierzchołku są tylko lekko zaznaczone. Boki ciała perkoza dwuczubego są brązowe, grzbiet czarny, a pierś, przód szyi oraz brzuch – białe. Pióra młodych perkozów na całym ciele tworzą podłużne, czarno-białe pasy. Perkoz posiada długi dziób. Długość ciała osobnika dorosłego wraz z ogonem wynosi ok. 50 cm, rozpiętość skrzydeł do 90 cm, zaś masa ciała od 0,7 do 1,2 kg.
  1. Występowanie
  2. Biotop
  3. Lęgi
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Perkoz dwuczuby jest gatunkiem o szerokim zasięgu występowania. W Europie spotkać go można w strefie umiarkowanego klimatu. Istnieją także populacje, które zasiedlają tereny Afryki Północnej, Azji oraz nielicznie w Australii. Ptaki żyjące na wschodzie Europy, gdzie zimy bywają mroźniejsze, zwykle wędrują na cieplejsze tereny, natomiast perkozy żyjące na zachodzie Europy tworzą populacje osiadłe. W Polsce najliczniejszy jest na terenach Wielkopolski oraz tamtejszych jezior, choć można go spotkać także na Mazurach i na Śląsku.
Czy wiesz, że...W pierwszych dniach po wykluciu się piskląt, rodzice opiekują się potomstwem. Gdy wypływają wraz z nimi poza gniazdo, umieszczają młode na swoich własnych grzbietach i w ten sposób pływają z nimi, zapoznając je z otoczeniem.

Biotop

Najczęściej perkoza dwuczubego spotkać można w pobliżu zbiorników wodnychjezior i stawów, choć zdarza się, że poza okresem lęgowym przebywa również przy większych rzekach. Swoje gniazda buduje pod osłoną bujnej roślinności wodnej. Często gniazda te pływają na wodzie i są rozbudowywane w czasie trwania sezonu lęgowego. Perkoz dwuczuby żyje oraz gniazduje w koloniach.

Lęgi

Perkoz dwuczuby wyprowadza jeden lęg w roku. Ptak ten przystępuje do lęgu na przełomie kwietnia i maja. Na czas rozrodu samiec i samica dobierają się w parę, a wspólne budowanie gniazda stanowi element zachowania godowego. Samica w gnieździe składa 3-6 jaj, które wysiaduje wraz z partnerem przez 25 – 30 dni. Młode po wykluciu się pozostają pod opieką obojga rodziców przez 10 – 11 tygodni.

Pokarm

Perkoz dwuczuby dobrze nurkuje, więc żywi się tym co znajdzie pod wodą. Zwykle zjada niewielkie ryby, żaby, różnego rodzaju skorupiaki, a także owady.
Perkoz dwuczuby, fot. aaltair/Shutterstock Perkoz dwuczuby, fot. aaltair/Shutterstock

Galeria zdjęć

Perkoz dwuczuby, fot. aaltair/ShutterstockPerkoz dwuczuby, fot. Ryzhkov Sergey/Shutterstock
Perkoz dwuczuby z młodymi, fot. aaltair/ShutterstockPerkozy, fot. Menno Schaefer/Shutterstock

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rodzina:Perkozy
Rodzaj:Podiceps
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź