Siewkowe (Charadriiformes)

Siewkowe (Charadriiformes) to rząd ptaków,  zamieszkujące otwarte przestrzenie i morskie brzegi. Występują na całym świecie.

Siewkowe odznaczają się kilkoma cechami charakterystycznymi. Należą do nich obecność błony pławnej, przy czym u niektórych gatunków jest ona szczątkowa. Oprócz tego posiadają długie skrzydła. Siewkowe gniazdują w koloniach. Ptaki te preferują pokarm zwierzęcy.

W Polsce stwierdzono obecność 75 gatunków, wszystkie z nich są pod ochroną.
Indeks nazw polskich - rząd Siewkowe
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź