Energia wiatrowa - alternatywna i naturalna energia wiatrowa

Globalny potencjał energii wiatrowej jest równy obecnemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Wiatr jest czystym źródłem energii i nie emituje żadnych zanieczyszczeń. Konstruktorzy poradzili sobie także z problemem hałasu (dawniej elektrownie wiatrowe były stosunkowo głośne).Farma wiatrowa, fot. shutterstockFarma wiatrowa, fot. shutterstock
  1. Moc
  2. Dotacje dla energii wiatrowej
  3. Turbina wiatrowa firmy Vestas
W korzystnych warunkach wiatrowych, cena energii pochodzącej z tego źródła, jest niższa od ceny energii z konwencjonalnych elektrowni cieplnych. Energetyka wiatrowa pozytywnie wpływa na rozwój nowych technologii. Te z kolei dają szansę na szybszy rozwój eksportu.

Moc

Wydajność
Farma wiatrowa o mocy 100 MW, działająca przez 20 lat zastępuje zapotrzebowanie na blisko milion ton węgla lub 600 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego.
W 2008 roku energetyka wiatrowa doświadczyła największego wzrostu zainstalowanej mocy stosunku do wszystkich innych technologii. Moc elektrowni wiatrowych osiągnęła ponad 121 tys. MW. W Polsce -  472 MW.  W czerwcu 2009 roku było to już 539 MW.
 
W krajach należących do UE zainstalowano 19 651 MW nowej mocy, z czego 43% generują OZE. Odnawialne źródła energii pozwalają wyprodukować 142 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi 4,2% zapotrzebowania. Dzięki czystej energii można ograniczyć emisję CO2 o 108 milionów ton rocznie, czyli mniej więcej tyle ile wytwarza 50 mln samochodów.
Źródło: EWEA
Źródło: EWEA
Dotacje dla energii wiatrowej

Energia wiatrowa jest dotowana, jednak w mniejszym stopniu niż pozostałe sektory energetyczne. W raporcie European Environment Agency z 2004 roku roku możemy przeczytać, że w 2001 roku wszystkie subsydia przeznaczone dla sektora energetycznego wyniosły 29,2  mld €.  Z tej kwoty 23,9 mld € było przeznaczone na potrzeby konwencjonalnej energetyki z paliw kopalnych i przemysłu jądrowego. Najwięcej wsparcia (trzy czwarte wszystkich kwot) otrzymała energia z węgla, gazu i ropy naftowej.  Dla odnawialnych źródeł energii przeznaczono 5.3 mld €, a więc stosunkowo niewiele.

W Polsce program wsparcia prowadzi NFOŚiGW. Budżet całego programu został ustalony na kwotę 1,5 mld zł, z czego 25% przewidziano na inwestycje w elektrownie wiatrowe. Stanowi to 375 mln zł do wydatkowania w latach 2009 – 2012.
Budowa turbiny wiatrowej, fot. shutterstock
 

Turbina wiatrowa firmy Vestas

Sercem elektrowni wiatrowych jest wirnik, dzięki któremu energia wiatru jest zamieniana na energię mechaniczną przekazywaną do generatora. Wirnik ma najczęściej trzy płaty (rzadziej spotyka się wirniki dwupłatowe). Płaty wykonane są z włókna szklanego  pokrytego poliestrem. W bardziej zaawansowanych elektrowniach można regulować kąt ustawienie łopat. Najczęściej wirnik obraca się z prędkością (15-30) obr./min., przekładnia zwiększa tą prędkość obrotową 50-krotnie do 1500 obr./min.
Mikroprocesorowy system sterowania, generator i transformator znajdują się w tzw. gondoli, utrzymywanej na wieży o stalowej konstrukcji. Gondolę i wirnik można ustawić do kierunku wiatru dzięki czemu, zawsze wykorzystuje się jego siłę.
Ekologia.pl
Ocena (3.6) Oceń: