Definicja pojęcia:

atmosfera ziemska

Atmosfera ziemska - powłoka powietrzna sięgająca do wysokości 80 km, stanowiąca prawie jednorodną mieszaninę różnych gazów. Powietrze składa się z ok. 78% azotu, 21% tlenu, około 1% gazów szlachetnych, wodoru, ozonu i 0.2% dwutlenku węgla i pary wodnej. Atmosfera ziemska dzieli się na warstwy zwane troposferą, stratosferą, mezosferą, jonosferą i egzosferą. Chroni organizmy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (ozonosfera) i gwałtownymi wahaniami temperatury. Działa również ocieplająco na Ziemię, zatrzymując promieniowanie cieplne, poprzez tzw. efekt cieplny. Skład i procesy fizyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej wpływają na procesy życiowe organizmów (oddychanie, fotosynteza), a także na obieg materii i obieg energii.a-11
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź