Definicja pojęcia:

oddychanie

Oddychanie - pobieranie przez organizm żywy tlenu z powietrza lub wody i wydalanie do środowiska dwutlenku węgla. Jest to złożony proces zachodzący w mitochondriach żywych komórek, który polega na rozkładzie różnych związków organicznych (cukrów, tłuszczów) na wodę i dwutlenek węgla. Energię wyzwoloną podczas rozkładu tych substancji organizm magazynuje w ATP i wykorzystuje w innych procesach życiowych do syntezy nowych związków chemicznych, podziału komórek itp. Występuje oddychanie tlenowe i beztlenowe.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy