Definicja pojęcia:

oddychanie

Oddychanie, respiracjaproces kataboliczny polegający na rozkładzie substratów organicznych (glukozy, białek lub tłuszczów) do dwutlenku węgla i wody z udziałem tlenu (oddychanie tlenowe) bądź rozkładzie związków organicznych bez udziału tlenu, w którym jako akceptory wodoru wykorzystywane są związki organiczne (fermentacja) lub związki nieorganiczne (oddychanie beztlenowe). Energia wydzielana podczas procesu oddychania magazynowana jest w wysokoenergetycznych wiązaniach ATP (adenozyno-5′-trifosforanu), a pozostała część rozpraszana jest w postaci ciepła.

Oddychanie tlenowe

Większość organizmów żywych stanowią aeroby (aerobionty, tlenowce) – organizmy uzyskujące energię na drodze utleniania związków organicznych (glukozy, białek lub tłuszczów). Produktami końcowymi procesu oddychania tlenowego jest dwutlenek węgla, woda oraz energia magazynowana w wiązaniach wysokoenergetycznych adenozyno-5′-trifosforanu (ATP).

Wyróżnia się następujące fazy oddychania tlenowego:
  • oddychanie zewnętrzne – wymiana gazowa pomiędzy organizmem a otaczającym go środowiskiem;
  • transport tlenu i dwutlenku węgla przez krew;
  • oddychanie wewnętrzne – wymiana gazowa pomiędzy krwią i tkankami;
  • oddychanie komórkowe (wewnątrzkomórkowe) – procesy utleniania związków organicznych w tkankach.


Widoczny oddech spowodowany jest skraplaniem się pary wodnej zawartej w wydychanym powietrzu w zetknięciu się z panującą na zewnątrz niską temperaturą. fot. pixabay.comLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy