Definicja pojęcia:

odpady

Odpady – nieprzydatne, uciążliwe dla środowiska przedmioty oraz substancje stałe, powstające w wyniku bytowania i działalności człowieka.
 
Odpady zagrażają zdrowiu człowieka i szkodzą środowisku ze względu na swoją toksyczność, możliwość skażenia powietrza, wód oraz gleb czy szkodliwość dla organizmów żywych. W procesie rozkładu odpadów wytwarzają się bakterie, wirusy, grzyby, kwasy karboksylowe, estry, alkohole, aldehydy czy rozpuszczalniki, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla organizmów żywych lub w sposób zasadniczy wpływają na pogorszenie jakości życia poprzez negatywne oddziaływanie na środowisko. Rozkład odpadów powoduje wydzielanie się zatrutej wody, która w połączeniu z wodami opadowymi tworzy odcieki, czyli odpady płynne. Te zdecydowanie łatwiej przedostają się poza składowisko. Odcieki rozprowadzają substancje chorobotwórcze, toksyny i metale ciężkie.


By Dezidor (Own work (own photo)) [CC BY 3.0], via Wikimedia CommonsLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy