Definicja pojęcia:

fermentacja

Fermentacja - jest procesem biochemicznym, w którym przemianie ulegają związki organiczne. Proces ten odbywa się przy udziale drobnoustrojów lub wytworzonych z nich enzymów, funkcjonujących w warunkach beztlenowych. Podczas fermentacji wygenerowana zostaje energia, którą wykorzystują wspomniane drobnoustroje. Produkt końcowy charakteryzuje się specyficzną jakością i właściwościami, głównie ze względu na smak i zapach. Od dawien dawna fermentacja służy do przedłużania trwałości produktów żywieniowych, chroniąc je przed psuciem. Do najczęściej przeprowadzanych fermentacji beztlenowych (anaerobowych) należą alkoholowa oraz mlekowa. Ponadto wyróżniamy też fermentację metanową, masłową, cytrynową, mannitową czy octową, przy czym ta ostatnia jest nazywana fermentacją tylko umownie, gdyż w rzeczywistości zachodzi przy udziale tlenu.

Fermentacja alkoholowa

Fermentację alkoholową przeprowadza się z użyciem drożdży, głównie z gatunku Saccaromyces cerevisiae. Proces ten wykorzystuje się przede wszystkim w przemyśle piwowarskim, w gorzelnictwie, winiarstwie, a także w przemyśle piekarniczym. Dzięki drożdżom możliwa jest hydroliza disacharydów do cukrów prostych. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają wyprodukowane przez drożdże enzymy, które rozkładają węglowodany do etanolu (alkoholu etylowego) i dwutlenku węgla. Zapis chemiczny tej reakcji wygląda następująco:

C6H12O6 = 2 C2H5OH + 2 CO2

gdzie C6H12O6 to glukoza, C2H5OH oznacza etanol, a CO2 to dwutlenek węgla. Równanie to opracował Joseph Gay Lussac, francuski chemik i fizyk.


Fermentacja
Fermentacja - pixabay.comLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.7
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy