Topnienie lodowców - przyczyny i skutki. Zapobieganie topnieniu lodowców

Lodowce topnieją w wyniku kilku czynników: nasłonecznienia, które powoduje  nagrzewanie się kamieni na powierzchni lodowca, oddziaływania  wód lodowcowych z wyżej położonych części lodu oraz ciepłych mas powietrza i ciepłych wiatrów.W skutek ocieplenia klimatu powierzchnia lodowców zmniejsza się na całym świecieW skutek ocieplenia klimatu powierzchnia lodowców zmniejsza się na całym świecie, fot. shutterstock
  1. Dlaczego topnieją lodowce?
  2. Gdzie i jak szybko topnieją lodowce?
  3. Konsekwencje topnienia lodowców

Dlaczego topnieją lodowce?

IPCC podało, że wzrost średniej temperatury w Arktyce był dwa razy większy w ciągu minionych stu lat niż wzrost średniej dla całego świata.

Wokół Antarktydy z kolei  klimat ocieplił się w ciągu ostatniej dekady o 0,2 stopnia Celsjusza, czyli dwa razy bardziej niż wszystkie oceany Ziemi w ciągu 30 lat. Przeciętna temperatura na Antarktydzie wzrosła od 1957 r. o mniej więcej 0,56 stopnia C i wynosi obecnie - 45,6 stopni C.
Temperatura w Arktyce
Temperatura w Arktyce. Źródło: Grida

Gdzie i jak szybko topnieją lodowce?

W skutek ocieplenia klimatu powierzchnia lodowców zmniejsza się na całym świecie. W ciągu ostatnich 50 lat zarejestrowano zmiany w miąższości lodowców rzędu 100 m. Zasięg czół lodowców zmniejszał się średnio o 50. m na rok.

Największy lodowiec Antarktydy, Pine Island, cofa się o 40 proc. szybciej niż w latach 70. zeszłego wieku. Pozostawia w oceanie wodę i lód. Lodowiec Smitha cofa się o 83 proc. szybciej niż w 1992 r. Wszystkie lodowce na tym terenie tracą rocznie około 103 mln ton lodu rocznie. W wyniku m.in wzrostu temperatur obserwujemy zjawisko topnienia lodu morskiego.

JPL's Gravity Recovery and Climate Experiment podało, że Grenlandia utraciła 150-250 km3 lodu między 2002 a 2006 rokiem, natomiast Antarktyda  utraciła w latach 2002-2006 152 km3.

Poziom lodu
Źródło: NASA
Topniejący lodowiec, fot. shutterstock

Konsekwencje topnienia lodowców


W tej chwili bardzo trudno przewidzieć wszystkie skutki topnienia lodowców. W 2007 r. Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) prognozował, że poziom morza podniesie się o 20-60 cm w ciągu najbliższych 50-100 lat. Kurczenie się lodowców będzie odpowiedzialne za połowę tych wartości.  Wzrost poziomu morza bezpośrednio zagraża nisko położonym terenom. Zagrożone są m.in. Amsterdam i Londyn.
Zwiększony napływ wód pochodzących z topnienia do Oceanu Atlantyckiego może poważnie zaburzyć układ cyrkulacji na Atlantyku. Skala zmian może mieć negatywny wpływ na strukturę i funkcjonowanie ekosystemów. Zagrożonych wymarciem jest wiele gatunków zwierząt i roślin

Problemem dla miast i wsi usytuowanych w dolinach będą powodzie lodowcowe, zwane GLOFS (Glacier Lake Outburst Flood). Mogą one przybierać katastrofalne rozmiary.
Ekologia.pl
Ocena (3.7) Oceń: