Bydło domowe (Bos taurus taurus)

Nazywany/a też: krowa, cielę, buhaj, byk, byczki, buhajki, jałówka

Bydło domowe, fot. Thomas Marx/Shutterstock
Bydło domowe reprezentowane jest przez wiele ras różniących się wyglądem ciała. Barwa ciała występuje w szerokiej gamie kolorów i wzorów, od białawych przez żółtawe, rudawo czerwone, brązowe, łaciate po czarne. U większości ras na głowie znajduje się para rogów (różnej długości u różnych ras). Szyja krótka. Sylwetka jest krępa. Ogon stosunkowo długi. Samce są większe od samic.
  1. Występowanie i tryb życia
  2. Odżywianie
  3. Rozmnażanie i rozwój
  4. Systematyka
  5. Galeria zdjęć

Występowanie i tryb życia

Bydło domowe jest jednym z najczęstszych zwierząt gospodarskich, hodowane jest na całym świecie. Wielkie zakłady produkcyjne z intensywną hodowlą i wysokim stopniem mechanizacji znajdują się głównie północno-wschodnim USA, w Chinach, części Australii i w Europie Zachodniej. W Brazylii, Argentynie, na wielkich równinach USA, w Azji Centralnej, i na znacznym obszarze Australii prowadzi się hodowlę ekstensywną - bydło ma dostęp do dużych, naturalnych pastwisk. W wielu krajach na świecie prowadzi się hodowlę mieszaną, czyli bydło czasem ma dostęp do pastwisk, czasem jedynie do paszy dostarczonej przez człowieka. Tego typu hodowla prowadzona jest między innymi w Europie Centralnej (również w Polsce), w Skandynawii, w Krajach Alpejskich i na Nowej Zelandii. Bardzo duża liczba tych zwierząt występuje w Indiach, lecz ze względów religijnych krowy nie mają tam większego znaczenia gospodarczego. Hodowane jest dla mięsa, mleka, tłuszczu, kości, rogów, skóry, nawozu naturalnego. Bydło wykorzystywane jest również jako siła robocza oraz używane jest do walk (korrida).
Czy wiesz, że...Bydło domowe wywodzi się od tura europejskiego (Bos primigenius). Jego udomowione nastąpiło 6-7 tys. lat p.n.e. w Azji.

Odżywianie

Bydło domowe jest roślinożerne. Żywi się w głównej mierzę trawą. W hodowli bydło żywione jest paszami.

Rozmnażanie i rozwój

Bydło domowe  to zwierzę towarzyskie, żyjące w stadach. W środowisku naturalnym jest gatunkiem poligamicznym. W niewoli jego rozród jest planowany przez człowieka. W rozmnażaniu bydła często stosuje się inseminacje samic. Samica (krowa) osiąga dojrzałość płciową w 6 miesiącu życia, samce (byki) w 7 miesiącu. Do rozrodu przystępuje w wieku 15-20 miesięcy. Ruja trwa 20-36 godzin. Cykl płciowy wynosi 21 dni. Ciąża trwa ok. 280 dni. Samica rodzi jedno, rzadko dwa młode. Młode (cielę) po urodzeniu waży od 25 do 90 kg. W naturze młode karmione jest mlekiem matki do ok. 6-10 miesiąca, pozostaje przy niej do 11 miesiąca. W hodowli kilkudniowe młode żywione jest paszą oraz preparatami mlekozastępczymi lub mlekiem (do 2 tygodnia życia). Zazwyczaj dojenie odbywa się za pomocą maszyn. Dożywa do 20 lat, zwykle jednak żyje krócej 3-4 lata, już w wieku 3 miesięcy może być przeznaczony na ubój (do produkcji cielęciny).
Bydło domowe, fot. Thomas Marx/Shutterstock Bydło domowe, fot. Thomas Marx/Shutterstock

Galeria zdjęć

Bydło domowe, fot. Thomas Marx/ShutterstockBydło domowe, fot. Elly Miller/Shutterstock
Bydło domowe, fot. Wirestock Creators/ShutterstockBydło domowe, fot. Daniel Prudek/Shutterstock

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ssaki
Rodzina:Wołowate
Rodzaj:Bos
Indeks nazw polskich - gromada Ssaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź