Karpiowate (Cyprinidae)

Rodzina karpiowatych (Cyprinidae) skupia przede wszystkim gatunki zamieszkujące różnego rodzaju wody słodkie na całym świecie, nieliczne mogą występować w wodach słonawych lub morskich. Większość  gatunków ma ciało pokryte łuskami, nieliczne ich nie posiadają. Pęcherz pławny dobrze wykształcony, stosunkowo duży, dwukomorowy. Nie posiadają zębów właściwych, chociaż ich rolę przejęły częściowo płytki rogowe lub tzw. zęby gardłowe. Wszystkie gatunki składają ikrę, u większości samce są mniejsze od samic i szybciej dojrzewają. Rodzina karpiowatych skupia ponad 2000 gatunków, wśród nich spotykane są zarówno drapieżniki jak i ryby wszystkożerne lub roślinożerne.

Większość gatunków osiąga kilka-kilkanaście centymetrów długości. Największym przedstawicielem jest Catlocarpio siamensis dorastający do 250 cm długości przy masie  około 300 kg. najmniejszy przedstawiciel tej rodziny: Paedocypris micromegethes osiąga zaledwie centymetr długości, co sprawia, ze należy do najmniejszych kręgowców świata.  Wiele gatunków z tej rodziny ma duże znaczenie gospodarcze, są poławiane przemysłowo i cieszą się zainteresowaniem wędkarzy, cześć jest hodowana. Wiele gatunków jest popularnymi gatunkami w akwarystyce słodkowodnej.
Indeks nazw polskich - rodzina Karpiowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź