Czwartek 24.12.2020Autor: Marek Żukow Karczewski

Jemioła - właściwości lecznicze i symboliczne znaczenie jemioły

Od niepamiętnych czasów człowiek otaczał czcią i szacunkiem zwierzęta i rośliny, które – ze względu na ich zachowanie lub wygląd – uważał za szlachetne, magiczne i poświęcone siłom nadprzyrodzonym. Wierzono, że posiadają one daną od bogów moc. Otaczano je więc kultem. Łatwo dostrzec, iż względami takimi nie cieszyły się budzące zwykle pogardę zwierzęta żywiące się padliną oraz rośliny pasożytnicze. Wśród takich właśnie wzgardzanych przedstawicieli flory znajdziemy jednak wyjątki. Jednym z nich jest na przykład jemioła. Nim jednak przejdziemy do meritum, wypada podać kilka wiadomości podstawowych o naszym szlachetnym pasożycie.Specyficzny sposób bytowania jemioły zawsze wzbudzał zainteresowanie człowieka, fot. shutterstockSpecyficzny sposób bytowania jemioły zawsze wzbudzał zainteresowanie człowieka, fot. shutterstock
 1. Jemioła – podstawowe informacje
 2. Systematyka
 3. Występowanie i nazewnictwo
 4. Właściwości jemioły
 5. Jemioła inspiracją dla nazw miejscowości
 6. Wierzenia związane z jemiołą
 7. Starożytność
 8. Wierzenia celtyckie
 9. Mitologia skandynawska
 10. Antyczna Grecja i starożytny Rzym
 11. Jemioła u Szekspira
 12. Negatywne postrzeganie jemioły
 13. Niejednoznaczność jemioły
 14. Jemioła – pytania i odpowiedzi

Jemioła – podstawowe informacje


Jemioła (Viscum) jest dwuliściennym, dwupiennym krzewem z rodziny gęzewnikowatych, półpasożytem drzew, rosnącym w Europie, Azji, Afryce i północnej Australii. Ta zielona roślina ma łodygi oliwkowozielone, widlasto rozgałęzione, liście skórzaste zimotrwałe. Kwiaty jemioły są żółtozielone, a owoce (pozorne jagody) – mięsiste. Jej korzenie przekształcone są w tzw. korowe pasma ssące, których ssawki pobierają z drewna żywiciela wodę z solami mineralnymi.

Systematyka


Istnieje ok. 65 gatunków jemioły. W Polsce występują 3 gatunki tego krzewu. Najbardziej znana jest jemioła pospolita (Viscum album), która pasożytuje na różnych gatunkach drzew liściastych (najczęściej na topolach) oraz na sosnach. Jej gęste, kuliste krzaczki szczególnie dobrze widoczne są w zimie na pozbawionych listowia drzewach. Krzewinka ta rodzi lepkie białe owoce, którymi odżywiają się ptaki. Później ptaki oczywiście wydalają nasiona, rozsiewając je na innych drzewach. Od dawna z gałązek jemioły ludzie układali zimowe bukiety; znana też była jako ziele lecznicze.

Występowanie i nazewnictwo


Jemioła występuje powszechnie na obszarze całej Polski. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w nazwach osobowych i nazwiskach oraz w nazwach miejscowych. Tak więc już na początku XV wieku występuje w dokumentach niejaki Jemioła, a po roku 1450 pojawia się Jemioło, Jemielisty, Jemiołak, Jemieła, Jemieluch, Jemielniak, Jemielity, Jemiołczyk, Jemiołek, Jemiołka, Jemiołko i Jemioł. Później spotykamy w archiwalnych zapiskach Jemiołowskiego, Jemiołkowskiego, Jemielowskiego, a następnie Imiołka, Imiołczyka i Imiełowskiego.

Od wymienionych wyżej nazw osobowych lub bezpośrednio od imienia interesującego nas krzewu pochodzi wiele nazw polskich wsi i osiedli. Wymieńmy tu chociażby włączone swego czasu do Tychów osiedle Imielin w województwie śląskim. Dawniej nazwa ta brzmiała „Jemielia”. Jest ona znana od średniowiecza, kiedy to zapisywano ją w formie „Gyemyelyne” (1386 r.) lub „Iemeline” (1391 r.). Współczesna nazwa osiedla weszła w użycie w XIX wieku, ale przez pewien czas obok nowej wersji funkcjonowała również postać pierwotna, tj. „Jemielin”. W 1977 roku Imielin został włączony do Mysłowic.

Właściwości jemioły


Symbolika rośliny jest bardzo bogata i znajduje odbicie już starożytnej kulturze, jednak wykazuje ona też działanie pozytywne dla organizmu. Jakie korzyści może przynosić jemioła? Właściwości prozdrowotne polegają przede wszystkim na wspomaganiu leczenia nadciśnienia i miażdżycy. Wynika to z faktu, że ułatwia prawidłową pracę naczyń krwionośnych, obniża ciśnienie tętnicze i przyspiesza częstotliwość skurczów mięśnia sercowego. Stosuję się ją także z myślą o przeciwdziałaniu symptomom menopauzy oraz u osób mających problemy z oddawaniem moczu. Krótko mówiąc, jemioła – symbol i zarazem roślina wspomagająca organizm na wielu polach to wyjątkowo interesująca i wszechstronna roślina.

Jemioła inspiracją dla nazw miejscowości


Wypada wspomnieć także o położonej w województwie podlaskim (pow. suwalski, gm. Filipów) wsi Jemieliste, gdzie w roku 1964 odkryto cmentarzysko kurhanowe z okresu wędrówek ludów, datowane na VI-VII wiek. Występują tam pochówki ciałopalne w popielnicach lub jako skupiska kości otoczone kamieniami. Interesująca jest też Jemielnica, wieś w województwie opolskim (pow. strzelecki, gm. Jemielnica), w której znajduje się pocysterski zespół klasztorny z XIII/XIV wieku, fundowany przez księcia opolskiego Bolka I.

Wierzenia związane z jemiołą


Kształt, wygląd oraz specyficzny sposób bytowania jemioły zawsze wzbudzał zainteresowanie człowieka. Ciekawiły i fascynowały zwłaszcza relacje zachodzące pomiędzy tym krzewem a drzewem – żywicielem. Starożytne ludy ekscytował przede wszystkim niemal mistyczny związek jemioły z dębem.
Drzewo porośnięte jemiołą, fot. shutterstock

Starożytność


Tak więc wierzono, że krzew ów zaszczepia się na dębie od uderzenia pioruna. Miał to być zatem dar nieba, który uświęcał drzewo. Szczególny wyraz wiara ta znalazła u celtyckich druidów, którzy – jak podaje Pliniusz – nie znali nic bardziej świętego niż jemioła i noszące ją na sobie drzewo, tj. dąb. Każdego roku w dniu noworocznym kapłani ci ścinali z trzydziestoletniego dębu krzew jemioły złotym sierpem, a następnie składali ofiarę z dwóch byków. Uroczyste obchody kończyły modły. Zwyczaj ten brał się stąd, iż druidzi uważali jemiołę za symboliczne genitalia dębu (podwójne jagody – jądra, sok jagód – sperma), których ucięcie miało zapewnić ziemi urodzaj.

Wierzenia celtyckie


Celtowie stosowali napój z jemioły także jako odtrutkę i afrodyzjak oraz lek na bezpłodność, gdyż krzew ten miał posiadać żywą duszę, a zatem stanowił panaceum na wszelkie choroby oraz był symbolem życia.

Ponadto stosowano jemiołę jako talizman ochronny przeciwko złym duchom, czarnej magii, czarownikom i piorunom. Na marginesie warto zauważyć, że długo utrzymywało się błędne mniemanie o rzekomo trujących właściwościach owoców jemioły. Dawni obserwatorzy przyrody sądzili, iż krzew jemioły nie posiada korzeni, a mimo to żyje, rośnie i pozostaje wiecznie zielony, nawet wtedy, gdy drzewo – żywiciel traci liście. Dostrzegali zatem w jemiole symbol nieśmiertelności.

Opisane wyżej celtyckie wierzenia odrodziły się w Anglii na przełomie XVI i XVII wieku. Wtedy to właśnie pojawił się obyczaj wymiany pod krzewem jemioły pocałunków w okresie świąt Bożego Narodzenia. Przy każdym pocałunku zrywano jedną jagodę.

Mitologia skandynawska


Jemioła pojawia się również w mitologii skandynawskiej. Peter G. Foote i David M. Wilson w swoim dziele pt. „Wikingowie” przytaczają podanie o bogu Słońca letniego i Światła Baldurze. Otóż Baldur (Baldr), sławny syn Odyna, miał zginąć na skutek intrygi Lokiego, który dał Hodowi, ślepemu bratu Baldura, jemiołę, aby go nią uderzył, gdyż była to jedyna rzecz, która nie przyrzekła Baldurowi nie zrobić mu krzywdy, ponieważ matka Baldura, Frigga, związując wszystkie rzeczy żywe i martwe przysięgą, że nie skaleczą jej syna, zapomniała właśnie o jemiole. W odwecie bogowie przywiązali Lokiego wnętrznościami do jego własnych dzieci.

Po śmierci Baldura jemioła przejęła jego funkcje i odtąd włada zamiast niego od jesieni do wiosny sklepieniem niebieskim i światłem słonecznym. Skoro wspomnieliśmy o firmamencie, to warto wiedzieć, że podwójne liście jemioły symbolizują gwiazdozbiór Bliźniąt.

Antyczna Grecja i starożytny Rzym


Wierzeń Celtów i mieszkańców Skandynawii nie podzielali starożytni Grecy i Rzymianie. Próżno zatem szukać wzmianek o tym krzewie w ich mitach i podaniach. Jemioła występuje jednak w tamtejszej literaturze, Oto na przykład Wergiliusz w „Eneidzie” pisze tak: Jak zimą w lasach świeżą zielenią połyska jemioła na obcym drzewie rosnąca, tak z cienistego dębu gałąź złoty blask rozsiewa. Natomiast Ezop w bajce „O ptakach i jaskółce” opowiada o pułapce zrobionej z lepkiego soku jagód jemioły.

Jemioła u Szekspira


W czasach nam bliższych, w „Tytusie Andronikusie”, Szekspir ujawnia całą prawdę o pasożytniczym krzewie. Czytamy tam mianowicie następujące słowa: Kąt, jak widzicie, samotny i dziki, gdzie drzewa nagie są i karłowate, mchem i zjadliwą trawione jemiołą. Pryska zatem ostatecznie mityczne i magiczne znaczenie interesującej nas rośliny, a pozostaje jedynie oskarżenie o pasożytnictwo i bezwzględność. Taką też wymowę ma jemioła w języku kwiatów. Posiadacz bukietu z jemioły komunikuje mianowicie wszystkim w tym języku, że jest w stanie pokonać wszystkie trudności i przeciwności losu (może nawet idąc „po trupach”?). Dodajmy tu jeszcze, że według rozmaitych senników występowanie jemioły w marzeniach sennych stanowi dobrą wróżbę.

Poprzednie informacje i rozważania upewniają nas zatem i utwierdzają w przekonaniu, że bytująca na drzewach zielona krzewinka raczej nie budziła negatywnych emocji. Było tak zresztą także w kulturach, które odnosiły się obojętnie do tej rośliny i nie wymieniały jej w swoich podaniach i wierzeniach.
Owoce jemioły dojrzewają w grudniu, fot. shutterstock

Negatywne postrzeganie jemioły


Negatywne skojarzenia pojawiły się dopiero wraz z głębszym poznaniem fizjologii jemioły. Tak więc krzew jemioły osiąga wysokość do 50 centymetrów. Wiek rośliny można określić na podstawie licznych widocznych członów, gdyż jej coroczny przyrost ma formę odcinka zakończonego dwoma liśćmi. Owoce jemioły – owe wspomniane już białe jagody – dojrzewają w grudniu. Ich miąższ zawiera kleistą substancję (wiscynę), dzięki której nasiona przyklejają się do dzioba ptaków i przenoszone są na gałęzie innych drzew (ptaki pozbywają się ich, czyszcząc dziób o gałęzie). Funkcjonuje oczywiście również opisana już wyżej „naturalna” droga rozsiewu nasion, tj. przez przewód pokarmowy ptaków.

Niejednoznaczność jemioły


Widzimy zatem, że natura hojnie wyposażyła jemiołę w mechanizmy przetrwania i rozwoju. Wyobraźnia ludzka – opacznie niekiedy interpretując obserwowane zjawiska – nadała natomiast temu krzewowi cechy magiczne i nadprzyrodzone. Wszystko to razem sprawia, iż nie powinniśmy przechodzić obojętnie obok tego symbolu zgody, pojednania i wybaczenia, pod którym można bezkarnie całować publicznie swoją wybrankę.

Tym wszystkim natomiast, którzy są nieczuli na tajemnicze piękno przyrody, przypomnijmy, że żółta barwa zwiędłej jemioły ma według dawnych wierzeń dawać tej roślinie moc znajdowania zakopanych w ziemi skarbów – zwłaszcza złota. A gdy czarodziejska różdżka nie zda egzaminu, zawsze będzie można z niej zrobić piękny zimowy bukiet.

Jemioła – symbol odczytywany na wiele sposobów, ale też roślina, której przypisuje się wiele właściwości prozdrowotnych. Choć nie nadaje się do bezpośredniego spożycia na surowo, przy użyciu jej łodyg i liści produkuje się suplementy, wyciągi czy susz, które przyjmuje się m.in. w celu wsparcia układu krążenia. Tego rodzaju preparaty i wyroby polecane są także kobietom w czasie menopauzy, ponieważ redukują jej objawy. Jako że ekstrakt z jemioły niezależnie od formy podania ma pozytywny wpływ na pracę jelit, wzmacnia cały układ odpornościowy człowieka.

Jednocześnie należy pamiętać, że produktów zawierających wyciąg z tej rośliny powinny unikać kobiety w ciąży i karmiące piersią. Jako że jej składniki mają właściwości obniżające ciśnienie tętnicze, odradza się ją także osobom, które zmagają się z problemem hipotonii. Ponieważ działanie jemioły jest dość intensywne, należy z niej zrezygnować także w przypadku nadwrażliwości układu trawiennego.

Jemioła – pytania i odpowiedzi


1. Jakie działanie ma jemioła? Właściwości tej rośliny mogą być pomocne w przeciwdziałaniu jakimś schorzeniom?

 • Tak, spożywa się ją pod postacią przetworzoną, np. w formie herbat, soków, syropów czy ekstraktów. Gatunek ten jest doceniany z uwagi na zdolność do regulowania ciśnienia tętniczego, poprawę pracy serca czy wspomaganie leczenia miażdżycy.

2. Gdzie można zobaczyć jemiołę?

 • To powszechna roślina występująca w Europie i części Azji.

3. Dlaczego jemioła zieleni się nawet zimą?

 • Dlatego, że jako pasożyt odbiera żywicielowi substancje niezbędne do zazielenia się również w niskich temperaturach.

Ekologia.pl (Marek Żukow Karczewski)

Bibliografia

1. „Wpływ Viscum album ssp. austriacum (Wiesb.) Vollm. na przyrost radialny”; Sebastian Pilichowski, Rafał Filip, Adrianna Kościelska, Gabriela Żaroffe, Agata Żyźniewska, Grzegorz Iszkuło; SYLWAN 162 (6): 452−459, 2018
2. „Variation in mistletoe seed deposition: effects of intra− and interspecific host characteristics.”; Aukema J. E., Martínez del Rio C. 2002.; Ecography 25 (2): 139−144.
3. „Phytochemical profile and therapeutic potential of Viscum album L”; Jolanta Nazaruk , Przemysław Orlikowski; Nat Prod Res. 2016;30(4):373-85. doi: 10.1080/14786419.2015.1022776. Epub 2015 Mar 27.
4. „The contribution of mistletoes to nutrient returns: Evidence for a critical role in
nutrient cycling.”; March W. A., Watson D. M. 2010.; Austral Ecology 35: 713−721.
5. „Ecophysiology of xylem−tapping mistletoes. Progress in Botany.”; W: Behnke H. D., Esser
K., Kadereit J. W., Lüttge U., Runge M. [red.].; Botany 59: 659−674

Moim zdaniem
Dekorujesz dom jemiołą?
Ocena (4.1) Oceń: