Definicja pojęcia:

owoce

Owoce - części roślin powstające z zalążni słupka kwiatowego. Organy typowe dla roślin okrytonasiennych (okrytozalążkowych). Ich zadaniem jest ochrona zawartych w środku nasion, a jednocześnie umożliwienie ich rozsiewu. Owoce odgrywają ważną rolę w żywieniu ludzi oraz zwierząt.

Jak powstaje owoc?

Rośliny okrytonasienne, wytwarzające owoce, charakteryzują się brakiem rodni i plemni. Mają też zredukowany gametofit (w stosunku do roślin nagonasiennych). Za wytwarzanie gamet odpowiedzialne są u nich słupki i pręciki. W główce każdego pręcika (męskiego organu kwiatowego) znajdują się najczęściej dwa pylniki, w których dojrzewają ziarna pyłku. Te z kolei wytwarzają jądra plemnikowe.

W zalążni słupka z kolei skupione są zalążki, które w wyniku zapłodnienia przekształcają się w nasiona. Zalążnia jest dolną częścią słupka kwiatowego i powstaje z jednego lub kilku zrośniętych owocolistków. Przykładem rośliny wolnoowocolistkowej jest dzika róża, zaś zrosłoowocolistkowej dereń jadalny.

W zależności od położenia względem dna kwiatowego rozróżnia się zalążnię dolną lub górną. Komora zalążni zawiera zalążki ułożone na jej brzegach lub na wewnętrznych ściankach owocolistków.

Komórki plemnikowe (dojrzewające w pręcikach) wprowadzane są do woreczka zalążkowego poprzez łagiewkę pyłkową. Ponieważ łagiewka wprowadza do woreczka dwie komórki plemnikowe, mówimy o zapłodnieniu podwójnym. W wyniku tego zapłodnienia, jedna z komórek (nieruchomy plemnik) łączy się z komórką jajową i tworzy zygotę, która następnie przekształca się w zarodek. Druga natomiast, dzięki połączeniu się z komórką centralną woreczka zalążkowego, tworzy bielmo będące tkanką miękiszową. Podwójne zapłodnienie prowadzi do powstania nasion.


pixabay.comLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy