Sobota 27.04.2019

Podstępny jak motyl

Polska jest prawdopodobnie jedynym krajem Europy, w którym modraszek telejus nie jest zagrożony wyginięciem. Dlaczego?Modraszek telejus - samica, By M kutera [GFDL or CC BY-SA 4.0], from Wikimedia CommonsModraszek telejus - samica, By M kutera [GFDL or CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons

Motyle spotkać można na wilgotnych łąkach i torfowiskach. Samice składają jaja do kwiatostanów krwiściąga lekarskiego. Po trzech tygodniach gąsienica opuszcza roślinę i spada na ziemię, gdzie dzięki morfologicznym, chemicznym i behawioralnym przystosowaniom upodabnia się do zagubionych larw mrówczych.
Dzięki temu każda robotnica mrówki wścieklicy zwyczajnej, która na nią natrafia, adoptuje ją i zabiera do gniazda. Dalszy los modraszka zależy od tego, czy znalazł się w kolonii odpowiedniego gatunku. Właściwymi gospodarzami dla telejusa są H. scabrinodis, M. rubra, a także jak wykazały badania, M. gallienii. Wewnątrz mrowiska, gdzie przebywa około 10 miesięcy, gąsienica pożera mrówcze potomstwo. W czerwcu następuje przepoczwarczenie, a po kolejnych kilku tygodniach dorosły motyl opuszcza mrowisko.
Ekologia.pl (Paweł Wiśniewski)
Ocena (3.0) Oceń: