Definicja pojęcia:

gradacja

Gradacja - masowy wzrost liczebności populacji gatunku (np. wystąpienie szkodników roślin uprawnych lub innych), wywołany korzystnymi warunkami ich rozwoju. Prowadzi do wyczerpania zasobów i wyniszczenia środowiska, po czym populacja gradacyjna gwałtownie maleje i przez wiele lat utrzymuje się na niskim poziomie. Gradacja często występuje w monokulturowych uprawach rolnych i lasach jednogatunkowych. Np. owady, szkodniki leśne: strzygonia choinówka, brunatnica mniszka pojawiają się masowo atakując drzewa, załamują równowagę biocenotyczną. Przykładem roślin masowo występujących są glony (sinice, zielenice), które powodują zakwit wód. Przywrócenie równowagi w środowisku trwa latami. Prowadzi to niejednokrotnie do wyginięcia niektórych gatunków roślin i zwierząt.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź