Definicja pojęcia:

kwarantanna

Kwarantanna – przymusowe, okresowe odosobnienie osoby zdrowej mającej bezpośredni kontakt z osobą zakażoną lub podejrzewaną o zakażenie, a także powracającej z obszarów objętych epidemią danej choroby zakaźnej. Celem kwarantanny jest zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych o wysokim stopniu zaraźliwości.
 1. Epidemia choroby zakaźnej
 2. Profilaktyka chorób zakaźnych o przebiegu epidemicznym
 3. Kwarantanna

Epidemia choroby zakaźnej

Epidemia jest zjawiskiem występowania na danym obszarze okresowego wzrostu liczby zakażeń lub zachorowań na określoną chorobę zakaźną (np. grypę, odrę, cholerę, gruźlicę, dżumę, wirusowe gorączki krwotoczne); bądź pojawienia się dotychczas nie występujących na danym obszarze zakażeń i chorób zakaźnych (tzw. przypadków zawleczonych).

Choroby zakaźne o przebiegu epidemicznym charakteryzują się wysoką zaraźliwością, stosunkowo niskim odsetkiem ofiar śmiertelnych, długim okresem zaraźliwości (również w trakcie bezobjawowego przebiegu choroby), dużą łatwością i szybkością rozprzestrzeniania się w populacji (np. poprzez kontakt z wydzielinami dróg oddechowych osób zakażonych, wypicie zakażonej wody).
Choroba zakaźna, źródło: shutterstock

Profilaktyka chorób zakaźnych o przebiegu epidemicznym

Działania profilaktyczne, których celem jest zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, obejmują unieszkodliwianie źródeł zakażenia (hospitalizacja oraz leczenie osób zakażonych), ograniczanie dróg transmisji drobnoustrojów chorobotwórczych (m.in. izolacja nosicieli i osób zakażonych, przestrzeganie podstawowych zasad higieny, dezynfekcja przedmiotów i powierzchni użytkowych, stosowanie środków ochrony osobistej, kontrolowanie stanu sanitarnego wody i żywności, stosowanie moskitier i repelentów) oraz wzmacnianie odporności społeczeństwa (szczepienia ochronne).

Działania przeciwepidemiczne i zapobiegawcze w przypadku ryzyka wystąpienia bądź pojawienia się epidemii choroby zakaźnej realizowane są w ramach wprowadzonego na danym obszarze stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii. Działania te obejmują hospitalizację osób chorych; objęcie osób mających styczność z osobą zakażoną kwarantanną bądź, w razie braku bezpośredniego kontaktu – nadzorem epidemiologicznym; zamykanie placówek oświatowych, kulturalnych i obiektów gastronomicznych; ograniczanie działalności instytucji i zakładów pracy, odwoływanie imprez masowych i innych zgromadzeń ludności; zamknięcie przejść granicznych, zawieszenie połączeń międzynarodowych oraz wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się ludności.
Tabliczka z ostrzeżeniem o kwarantannie, źródło: shutterstock

Kwarantanna

Kwarantanna jest przymusowym, okresowym odosobnieniem osoby zdrowej mającej bezpośredni kontakt z osobą zakażoną lub osobą podejrzewaną o zakażenie, bądź powracającej z obszarów objętych epidemią danej choroby zakaźnej. Celem kwarantanny jest zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się szczególnie groźnych chorób zakaźnych cechujących się wysokim stopniu zaraźliwości. Nazwa kwarantanny pochodzi od długości okresu odosobnienia dla ludności napływowej wprowadzonego w Wenecji w 1403 r. podczas epidemii dżumy (wł. quaranta giorni – czterdzieści dni).

Czas trwania kwarantanny zależy od okresu inkubacji (wylęgania) choroby zakaźnej, czyli okresu od momentu zakażenia organizmu drobnoustrojami chorobotwórczymi (wirusami, bakteriami) do pojawienia się pierwszych objawów chorobowych. Długość kwarantanny, licząc od ostatniego dnia styczności z osobą zakażoną, wynosi:
 • 5 dni – w przypadku cholery,
 • 6 dni – w przypadku płucnej postaci dżumy,
 • 10 dni – w przypadku zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS),
 • 14 dni – w przypadku choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19),
 • 21 dni – w przypadku wirusowych gorączek krwotocznych (np. gorączki krwotocznej Ebola).

Osoby objęte kwarantanną mogą odbywać ją w miejscu zamieszkania bądź w specjalnie przygotowanych, wskazanych przez służby sanitarno-epidemiologiczne ośrodkach kwarantanny zbiorowej. Kwarantanna może również obejmować konkretne środki transportu (np. statki wycieczkowe), a także całe miasta.
Kwarantanna domowa, fot. shutterstock
Osoby objęte kwarantanną obowiązuje przestrzeganie konkretnych środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka potencjalnej transmisji drobnoustrojów chorobotwórczych na kolejne osoby i dalszego rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. Osoby przebywające na kwarantannie domowej obowiązują następujące zasady:
 • bezwzględny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania;
 • unikanie kontaktów z innymi osobami oraz ograniczenie kontaktu z domownikami;
 • zachowanie podstawowych zasad higieny osobistej (np. mycie rąk);
 • częste wietrzenie mieszkania;
 • dezynfekcja sprzętów codziennego użytku oraz powierzchni dotykowych (np. klamki, blaty kuchenne, ekrany telefonów);
 • monitorowanie swego stanu zdrowia (np. poprzez pomiar temperatury);
 • kontakt telefoniczny ze stacją sanitarno-epidemiologiczną bądź zgłoszenie się na oddział zakaźny szpitala w razie wystąpienia objawów charakterystycznych dla danej choroby zakaźnej.

Kwarantanna, której głównym celem jest zapobieganie bądź ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, umożliwia również monitorowanie stanu zdrowia osób nią objętych, przeprowadzanie badan sanitarno-epidemiologicznych w celu wykrycia drobnoustrojów chorobotwórczych wywołujących daną chorobę zakaźną lub jej zdiagnozowania, co pozwala na szybsze podjęcie leczenia w warunkach domowych (w przypadku lekkiego przebiegu choroby) bądź poddania się hospitalizacji (w przypadku cięższej postaci zakażenia).
Środki ostrożności podejmowane podczas kwarantanny domowej, źródło: shutterstock

Bibliografia

 1. Miquel Porta; “A Dictionary of Epidemiology”; Oxford University Press, 2008.;
 2. Jerzy Bzdęga, Wiesław Magdzik, Danuta Naruszewicz-Lesiuk, Andrzej Zieliński; “Leksykon epidemiologiczny”; Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2008.;
 3. Gabriel Virella; “Mikrobiologia i choroby zakaźne”; Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2000.;
 4. Robert Beaglehole, Ruth Bonita, Todd Kjellström; “Podstawy epidemiologii”; Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2002.;
 5. “Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491).”; ;
 6. “Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1239). ”; ;
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź