Definicja pojęcia:

metale ciężkie

Metale ciężkie - metale nieżelazne oraz ich stopy o gęstości większej niż 4,5 g∙cm-3. Zalicza się do nich np.: chrom (Cr), cynę (Sn), cynk (Zn), kadm (Cd), miedź (Cu), nikiel (Ni), ołów (Pb), rtęć (Hg), żelazo (Fe), metale szlachetne. Uznaje się je za zbędne lub nawet toksyczne dla żywych organizmów. Wśród metali ciężkich występują pierwiastki niezbędne w małych ilościach dla organizmów żywych, tzw. mikroelementy (miedź, cynk, nikiel, chrom, żelazo). Pierwiastki o nieznanej roli fizjologicznej (kadm, rtęć, ołów i inne) są uważane za pierwiastki toksyczne. Metale ciężkie dostają się do ludzkiego organizmu poprzez drogi oddechowe oraz przez układ pokarmowy. Odkładają się one w szpiku kostnym, śledzionie, nerkach i kościach. Uszkadzają układ nerwowy, hamując produkcję enzymów odpowiedzialnych za wytwarzanie energii w ośrodkowym układzie nerwowym. Wywołują anemię, zaburzenia snu, zmiany nowotworowe, agresywność itp. Występujące w biosferze związki metali ciężkich są głównie produktem ubocznym działalności technologicznej i eksploatacyjnej człowieka.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź