Definicja pojęcia:

kwasy

Kwasy - to związki chemiczne zbudowane z wodoru i reszty kwasowej, o wzorze ogólnym HnR. W ogólnym rozumieniu kwasy to związki, które zawierają łatwo dysocjujące atomy wodoru. Po rozpuszczeniu w wodzie dysocjują zawsze na kation wodorowy i anion reszty kwasowej.

W zależności od teorii czy definicji, kwasy można uznać także za substancje:
 • zdolne zakwaszać dane środowisko (klasyczna definicja kwasu według Arrheniusa),
 • będące donorami, a więc dostarczycielami jonów wodorowych (teoria kwasów i zasad Brønsteda-Lowry’ego),
 • będące akceptorami par elektronowych (definicja kwasów według Lewisa).
Wzór ogólny kwasów to HnR, gdzie H oznacza wodór i jest elementem stałym, n to liczba atomów wodoru, R oznacza zaś resztę kwasową i jest elementem zmiennym. Substancjami chemicznymi wykazującymi odwrotne właściwości do kwasowych są zasady. W reakcjach kwasów z zasadami powstają sole. Wówczas labilne atomy wodoru w kwasie zostają zastąpione przez inne atomy lub grupy o ładunkach dodatnich.

Cechy charakterystyczne kwasów:
 • kwaśny smak;
 • substancje o budowie kowalencyjnej;
 • rozpuszczają metale;
 • zobojętniają zasady;
 • tworzą sole,
 • papierek lakmusowy barwią na czerwono;
 • w roztworze wodnym ulegają dysocjacji, tworząc kationy wodorowe i aniony reszty kwasowej;
 • wodne roztwory kwasów przewodzą prąd elektryczny.


. Kwasy to związki chemiczne złożone z atomów wodoru i reszty kwasowej. By bdyczewski via Pixabay CC0.Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy