Definicja pojęcia:

sedymentacja

Sedymentacja - proces opadania i odkładania zanieczyszczeń w cieczy (np. w ściekach) w celu uzyskania zagęszczonej mieszaniny lub oczyszczenia cieczy zawierającej zawiesinę cząstek stałych. Proces rozdziału mieszaniny niejednorodnej przebiega pod wpływem działania siły ciężkości lub siły odśrodkowej na składniki o różnej gęstości. Sedymentacja jest jednym ze sposobów pobierania pokarmu przez zwierzęta, tzw. sedymentatory, które odwirowują go z wody przy użyciu rzęsek.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy