Definicja pojęcia:

krew

Krew – jest to płynna tkanka łączna, która składa się z wyspecjalizowanych komórek zawieszonych w osoczu. U większości stawonogów oraz u mięczaków występuje w naczyniach i jamach ciała, gdyż organizmy te posiadają układ krwionośny zamknięty. Natomiast u wszystkich kręgowców oraz u niektórych bezkręgowców, na przykład pierścienic, występuje układ krwionośny zamknięty i krew krąży jedynie po naczyniach, nie wydostając się do jam ciała.

Krew odpowiada za utrzymanie homeostazy czyli równowagi wewnątrz organizmu. Odpowiada między innymi za transport tlenu, hormonów, substancji odżywczych i produktów przemiany materii. Pełni również funkcje w ochronie ciała przed czynnikami chorobotwórczymi. U człowieka komórki stanowią około 45% objętości krwi a wśród nich znajdują się erytrocyty, leukocyty oraz trombocyty. Pozostałą objętość, czyli około 55%, stanowi osocze. Dziedzina medycyny, która zajmuje się nauką o krwi, to hematologia.

Wyróżnia się cztery grupy krwi według obecności antygenów: A, B, AB i 0. Każda z grup może posiadać antygen D i w przypadku jego obecności mówimy o grupie Rh+ a w przypadku jego braku o grupie Rh-. Grupy krwi oraz obecność antygenu D są dziedziczne. Niektóre z grup występują częściej w naszej populacji a inne rzadziej. Ze względu na obecność antygenów oraz obecność lub brak czynnika Rh, wyróżniamy osiem grup krwi:

  • A Rh+ (32% populacji ludzi posiada tę grupę krwi)
  • 0 Rh+ (31% populacji)
  • B Rh+ (15% populacji)
  • AB Rh+ (7% populacji)
  • A Rh- (6% populacji)
  • 0 Rh- (6% populacji)
  • B Rh- (2% populacji)
  • AB Rh- (1% populacji)

Kropla krwi. Źródło Flickr.comLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy