Definicja pojęcia:

krew

Krew - rodzaj tkanki łącznej, płynnej, krążącej w systemie naczyń krwionośnych kręgowców, składająca się z płynnego osocza (stanowiącego substancję międzykomórkową) i z komórek, czyli elementów morfotycznych. Rozprowadza ona tlen, substancje odżywcze i produkty metabolizmu. Ilość krwi u kręgowców waha się od 2 % masy ciała u ryb do 8 % u ssaków. Osocze stanowi 50-60 % objętości krwi człowieka. Ma barwę lekko żółtawą. W jego skład wchodzi 90 % wody, 7 % białek, a 3% masy osocza przypada na pozostałe substancje organiczne i nieorganiczne. Najliczniejszymi spośród komórek krwi są krwinki czerwone, tzw. erytrocyty. Powstają w czerwonym szpiku kostnym. U człowieka żyją 30-120 dni. Giną i ulegają rozkładowi w śledzionie, wątrobie oraz w węzłach limfatycznych. Są najcięższym elementem krwi.



Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy