Definicja pojęcia:

zawiesina

Zawiesina – układ niejednorodny (heterogeniczny), w którym cząstki danej substancji (faza rozproszona) są rozproszone w innej substancji (fazie rozpraszającej).

Układ dyspersyjny

Układ dyspersyjny jest mieszaniną składającą się z co najmniej dwóch faz – fazy rozproszonej (rozdrobnionych cząstek danej substancji) oraz fazy rozpraszającej (ośrodka dyspersyjnego), w której cząstki tej substancji są rozproszone. Faza rozproszona i faza rozpraszająca mogą występować we wszystkich stanach skupienia z wyjątkiem układu gaz-gaz, który występuje wyłącznie w przypadku roztworów właściwych (powietrze).

Układy dyspersyjne różnią się między sobą stopniem rozdrobnienia cząstek (stopniem dyspersji). Cząstki rozdrobnione o większych rozmiarach charakteryzują się mniejszym stopniem dyspersji, i odwrotnie – cząstki rozdrobnione o mniejszych rozmiarach cechują się większym stopniem dyspersji w ośrodku rozpraszającym.


Piana morska – przykład układu dyspersyjnego. Źródło: Wikimedia.orgLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.2
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy