Ara żółtoskrzydła (Ara macao)

Nazywany/a też: ara czerwona

Wikimedia.org
Ara żółtoskrzydła należy do papug neotropikalnych. Tęczówki oczne są jasnożółte. Dziób jest masywny i zakrzywiony. Skóra wokół oczu jest naga, biała. Głowa, płaszcz oraz spód ciała są czerwone. Grzbiet, kuper i wierzchnia część ogona są niebieskie. Pokrywy skrzydeł są żółte. Przód lotek i końce sterówek są ciemno niebieskie. Ogon jest bardzo długi. Nogi są ciemnoszare. Brak widocznych różnic między samicą a samcem. Młode osobniki różnią się od dorosłych ciemniejszą tęczówką oczną. Gatunkiem podobnym jest ara zielonoskrzydła (Ara chloropterus).
  1. Występowanie
  2. Biotop
  3. Lęgi
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Ara żółtoskrzydła zamieszkuje głównie środkową i północną Amerykę Północną, gdzie najczęściej spotykana jest w dorzeczu Amazonki. Wyspowo występuje w Ameryce Środkowej od południowego Meksyku do Panamy.
Czy wiesz, że...Ara żółtoskrzydła swoją dietę uzupełnia w glinę, która neutralizuje toksyny z pokarmu.

Biotop

Środowiskiem życia ary żółtoskrzydłej są lasy tropikalne, głównie w dolinach rzecznych. Bywa obserwowana w pobliżu ludzkich osad i na obszarach rolniczych. Spotykana do 1000 m n.p.m. Prowadzi dzienny tryb życia. Ara żółtoskrzydła na liście IUCN ma status zagrożenia najmniejszej troski (kategoria LC). Wpisana jest do konwencji CITES (załącznik I). Zagraża jej nielegalny handel oraz utrata siedlisk. Jest gatunkiem towarzyskim, żyjącym w parach, grupach rodzinnych lub w stadach. Ara żółtoskrzydła jest ptakiem chętnie hodowanym w niewoli.

Lęgi

Ara żółtoskrzydła do rozrodu przystępuje co 1-2 lata. Gnieździ się w dziupli w drzewie. Samica składa od 2 do 4 jaj. Czas wysiadywania jaj wynosi 24-28 dni. Opiekę nad potomstwem pełnią oboje rodzice. Młode stają się lotne po ponad trzech miesiącach. Do roku pozostają pod opieką rodziców. Ara żółtoskrzydła osiąga dojrzałość płciową między trzecim a piątym rokiem życia. Ptak długowieczny, dożywa do 75 lat.

Pokarm

Ara żółtoskrzydła jest w głównej mierzę roślinożerna. W jej diecie znaleźć można nasiona, orzechy, liście, kwiaty, owoce, czasem także bezkręgowce.

Bibliografia

  1. “https://www.parrots.org”; data dostępu: 2019-03-24
  2. “https://www.aviary.org”; data dostępu: 2019-03-24
  3. “https://www.iucnredlist.org”; data dostępu: 2019-03-24
  4. “https://www.xeno-canto.org”; data dostępu: 2019-03-24
Ara żółtoskrzydła Wikimedia.org

Galeria zdjęć

Ara żółtoskrzydła
Ara żółtoskrzydła

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rząd:Papugowe
Rodzina:Papugowate
Rodzaj:Ara
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź