Rozwielitka pchłowata (Daphnia pulex)

Nazywany/a też: rozwielitka pchlica, dafnia

By (Photo: Paul Hebert) [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Rozwielitka pchłowata jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych organizmów wodnych na świecie. Notowana jest niemal w każdym trwałym i bogatym w składniki odżywcze zbiorniku wodnym.
  1. Budowa
  2. Tryb życia
  3. Odżywianie
  4. Rozmnażanie i rozwój
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Budowa

Rozwielitka pchłowata ma ciało silnie skrócone, prześwitujące, kuliste oraz bocznie spłaszczone. Zbudowane jest z głowy, tułowia oraz odwłoka i pokryte karapaksem. Barwa ciała żółtawa, zielonkawa lub brązowawa. Występuje oko złożone oraz szczątkowe oko naupliusowe. Posiada dwie pary czułków. Czułki pierwszej pary są krótkie, natomiast drugiej silnie rozwinięte, długie i dwugałęziowe. Odwłok jest zlany z tułowiem. Rozwielitka wyposażona jest w pięć par silnie spłaszczonych odnóży tułowiowych. Samce są mniejsze od samic.
Czy wiesz, że...Dafnia jest bardzo pospolitym gatunkiem na całej ziemi. Jednak często wykorzystywana jest jako pokarm dla ryb akwariowych. Czasem zamiast hodowli stosuje się połowy rozwielitek z ich naturalnego środowiska, co może doprowadzić do zagrożenia niektórych izolowanych populacji. Jest gatunkiem modelowym, używanym w badaniach naukowych. Pierwszy skorupiak o zsekwencjonowanym genomie.

Tryb życia

Rozwielitka pchłowata zamieszkuje różnorodne zbiorniki wodne, od dużych jezior i stawów po niewielkie rowy odwadniające i zalane koleiny drogowe. Często jest najliczniejszym gatunkiem w zbiorniku. Na obszarach tropikalnych przebywa nawet na wilgotnym mchu. Zwykle przebywa w otwartej toni wodnej, lub przyczepia się do roślin wodnych albo opada na dno. Unika wody płynącej, należy do planktonu - nie jest w stanie przeciwstawić się prądom wody. Odbywa pionowe wędrówki: w nocy ukrywa się w głębszej wodzie, a w dzień wypływa ku powierzchni, gdzie w świetle słonecznym jest największa koncentracja jej pokarmu - fitoplanktonu. Porusza się za pomocą czułek drugiej pary. Nazwa rozwielitka pchłowata nawiązuje do wykonywanych przez nią gwałtownych ruchów, przypominających skok.

Odżywianie

Rozwielitka pchłowata żywi się bakteriami, drożdżami oraz glonami. Pokarm odfiltrowuje z wody. Chwyta go za pomocą odnóży tułowiowych.

Rozmnażanie i rozwój

Rozwielitka pchłowata rozmnaża się poprzez cykliczną partenogenezę (dzieworództwo), gdzie na przemian występuje partenogeneza z rozmnażaniem dwupłciowym. Składanie jaj odbywa się od wiosny do jesieni. Jaja (od 2 do 20) rozwijają się w komorze lęgowej samicy. Rozwój trwa około 24 godzin. Po wylęgu potomstwo pozostaje w komorze lęgowej kilka dni, po czym uwalniane jest do wody. Po upływie kilku kolejnych dni osobniki młodociane dojrzewają płciowo. Wzrost następuje poprzez linienie. Wraz z pogorszeniem warunków samice produkują jaja zimowe (z grubymi otoczkami), które wymagają zapłodnienia i składane są do środowiska (nie rozwijają się w komorze lęgowej). Żyje średnio 2-4 tygodnie, maksymalnie do 3 miesięcy.
Rozwielitka pchłowata By (Photo: Paul Hebert) [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Rozwielitka pchłowata

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Skorupiaki
Gromada:Skrzelonogi
Rodzina:Daphniidae
Rodzaj:Daphnia
Indeks nazw polskich - gromada Skrzelonogi
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy