Definicja pojęcia:

kwiaty

Kwiaty – wyspecjalizowane organy generatywne roślin nasiennych. Kwiatem nazywamy skrócony i nierozgałęziony pęd rośliny o przekształconych liściach i ograniczonych możliwościach wzrostu. Kwiaty są homologicznymi odpowiednikami kłosów u roślin starszych ewolucyjnie. Rozwijają się najczęściej jako pędy boczne z pączków kwiatowych, rzadko powstają u szczytu pędu. Rzadko też pojawiają się na starych elementach pędów (np. na konarze) – wyrastają z ich najmłodszych części. Okres rozwoju kwiatów nazywamy kwitnieniem. U poszczególnych gatunków roślin może dojść do niego tylko raz, inne zakwitają wielokrotnie w trakcie całego swojego cyklu życiowego (są to odpowiednio rośliny monokarpiczne i polikarpiczne).

Rodzaje kwiatów


Kwiaty dzielimy zasadniczo na kwiaty roślin nagonasiennych i okrytonasiennych. Rośliny nasienne w ogóle nazywamy kwiatowymi (u pozostałych roślin kwiaty nie występują). Niemniej u roślin nagonasiennych (nagozalążkowych) okwiat jest bardzo słabo rozwinięty, a czasem nie występuje wcale. U roślin okrytonasiennych (okrytozalążkowych) okwiat jest wysoce rozwinięty i występuje w bardzo różnorodnych formach. To z nich wykształcają się owoce i owocostany. U rośli nagonasiennych z kwiatostanów powstają szyszki.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy