Definicja pojęcia:

libido

Libido, popęd płciowy - Popęd płciowy, libido - naturalna skłonność do kontaktów płciowych z osobnikami płci przeciwnej, podlegająca u ssaków (w tym człowieka) regulacji i kontroli ze strony układu hormonalnego za pośrednictwem hormonów gonadotropowych (gonadotropin) przedniego płata przysadki stymulujących wydzielanie hormonów płciowych (estradiolu, testosteronu) przez gonady (jajniki i jądra) i układu limbicznego (podwzgórza i ciała migdałowatego mózgu) za pośrednictwem neuroprzekaźników (dopaminy, noradrenaliny, serotoniny). Poziom libido jest indywidualną cechą osobniczą człowieka, która zależna jest od czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych. Odczuwanie popędu płciowego podlega ciągłym zmianom pod wpływem naturalnych zmian hormonalnych zachodzących w organizmie w ciągu dnia, miesiąca bądź w różnych okresach życia. Zaburzenia libido, przejawiające się obniżeniem popędu płciowego (hipolibidemią), spowodowane są głównie przez zaburzenia hormonalne (związane m.in. z menopauzą, andropauzą, niedoczynnością tarczycy), choroby obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, choroby przewlekłe (cukrzyca, anemia, otyłość, choroby układu krążenia, nadciśnienie, choroby tarczycy, choroby nowotworowe), działania uboczne stosowanych leków (np. leków przeciwdepresyjnych, leków na nadciśnienie, antykoncepcji hormonalnej), stres, depresję, nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych, palenie papierosów bądź niezdrowy tryb życia (niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej).

Hormonalna regulacja libido

Libido, określane również mianem popędu płciowego bądź pociągu seksualnego, stanowi naturalną skłonność do poszukiwania i podejmowania kontaktów płciowych z osobnikami płci przeciwnej po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Popęd płciowy występujący u kręgowców (w tym człowieka) podlega regulacji i kontroli hormonalnej (dokrewnej) za pośrednictwem hormonów gonadotropowych (gonadotropin) wydzielanych przez przedni płat przysadki mózgowej, odpowiedzialnych za stymulację produkcji i wydzielania hormonów płciowych (estrogenów i androgenów) przez gonady (jajniki i jądra). W regulacji i wyzwalaniu popędu płciowego u kręgowców wyższych (ptaków i ssaków) uczestniczy ponadto układ limbiczny (układ rąbkowy, układ brzeżny), w szczególności podwzgórze i ciało migdałowate mózgu, za pośrednictwem neuroprzekaźników (dopaminy, noradrenaliny, acetylocholiny, serotoniny) uczestniczących w szlakach sygnałowych w obrębie układu nerwowego (np. mezolimbicznym szlaku dopaminergicznym, szlakach noradrenergicznych bądź szlakach cholinergicznych). 
Libido, określane również mianem popędu płciowego bądź pociągu seksualnego, jest naturalną skłonnością do kontaktów płciowych z osobnikami płci przeciwnej. Źródło: shutterstock
Podwzgórze, stanowiące nadrzędny ośrodek autonomicznego układu nerwowego, kontroluje czynność wydzielniczą podległych mu gruczołów dokrewnych oraz integruje działanie układu nerwowego i układu hormonalnego; jako funkcjonalna część składowa układu limbicznego kręgowców wyższych reguluje podstawowe popędy biologiczne tych organizmów (np. głód, pragnienie, senność, popęd płciowy, agresja i lęk). Podwzgórze, pod wpływem oddziaływania różnych neuroprzekaźników (np. dopaminy, noradrenaliny), wydziela hormony uwalniające gonadotropiny, tzw. gonadoliberyny (GnRH, ang. gonadotropin-releasing hormone), które stymulują przedni płat przysadki mózgowej do wydzielania hormonów gonadotropowych (gonadotropin) – folikulotropiny (FSH, ang. follicle-stimulating hormone) i lutropiny (LH, ang. luteinizing hormone). Folikulotropina (FSH) u samic stymuluje dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych i produkcję estrogenów; u samców reguluje czynność jąder, pobudzając wczesne stadia spermatogenezy (wytwarzanie plemników). Lutropina (LH) u samic reguluje proces różnicowania się pęcherzyków jajnikowych, produkcję progesteronu i estrogenów; u samców stymuluje syntezę androgenów (głównie testosteronu) w komórkach śródmiąższowych jąder i (pośrednio poprzez testosteron) końcowe etapy spermatogenezy (dojrzewanie plemników). Hormony płciowe syntetyzowane i wydzielane przez jajniki (estrogeny, głównie estradiol) oraz jądra (testosteron) odpowiedzialne są za rozwój drugorzędowych cech płciowych, charakterystyczne dla danej płci zachowania seksualne i popęd płciowy do płci przeciwnej.
Oś podwzgórze-przysadka-jajniki. Źródło: shutterstock

Czynniki wpływające na libido u człowieka

Popęd płciowy u większości zwierząt nasila się przeważnie w określonej porze roku (okresie godowym) i związany jest głównie ze zwiększoną aktywnością podwzgórza, odpowiedzialną za regulację czynności wydzielniczej przedniego płata przysadki. Hormony gonadotropowe tego gruczołu stymulują produkcję estrogenów i testosteronu przez gonady (jajniki i jądra), czego skutkiem jest sezonowy rozwój gruczołów płciowych i obrzmienie zewnętrznych narządów płciowych u samic, pojawienie się szaty godowej u samców i charakterystycznych dla danego gatunku zachowań godowych (np. tańców godowych, walk o dostęp do samicy).

Libido człowieka stanowi indywidualną cechę osobniczą, która w odróżnieniu od popędu płciowego występującego zwierząt, zależy nie tylko od czynników biologicznych (związanych z poziomem hormonów płciowych) ale także od czynników psychologicznych (np. składników osobowości, podatności na stres, osobistych przeżyć) oraz czynników społeczno-kulturowych (np. wyznawanych poglądów i norm społecznych, standardu życia, poziomu wykształcenia). Odczuwanie popędu płciowego podlega także ciągłym zmianom pod wpływem naturalnych zmian hormonalnych zachodzących w organizmie w rytmie dobowym, miesięcznym bądź w różnych okresach życia. Duży wpływ na poziom libido mają również choroby przewlekłe, skutki uboczne przyjmowanych leków, stany fizjologiczne organizmu (np. ciąża), sytuacje stresowe, tryb życia oraz nadmierne stosowanie używek (np. alkoholu, papierosów).
Oddziaływanie estrogenów na organizm kobiety. Źródło: shutterstock
Poziom libido u kobiet jest związany z naturalnymi zmianami hormonalnymi zachodzącymi podczas cyklu menstruacyjnego. Faza menstruacyjna (1.-5. dzień cyklu) charakteryzuje się największym spadkiem libido wynikającym ze spadku poziomu estrogenów (estradiolu) wywołanego degeneracją ciałka żółtego wskutek braku zapłodnienia komórki jajowej. Faza folikularna (6.-14. dzień cyklu) jest okresem stopniowego wzrostu libido wskutek rosnącego stężenia estradiolu wydzielanego przez rozwijające się pęcherzyki jajnikowe. Szczyt popędu płciowego występuje w fazie owulacyjnej (ok. 14. dnia cyklu), co wynika z wysokiego stężenia estradiolu stymulującego przysadkę do wydzielania lutropiny, pod której wpływem dochodzi do uwolnienia dojrzałej komórki jajowej z pęcherzyka jajnikowego do jajowodu (owulacji). Faza lutealna (15.-28. dzień cyklu) cechuje się spadkiem libido pod wpływem progesteronu wydzielanego przez ciałko żółte powstałe z fragmentów pękniętego pęcherzyka jajnikowego pod wpływem gonadotropin przysadki mózgowej – folikulotropiny (FSH) oraz lutropiny (LH).

Libido u kobiet osiąga najwyższy poziom w okresie dojrzałości, około 30 roku życia. Popęd płciowy zmniejsza się znacznie w okresie menopauzy (46-54 rok życia) wywołanej spadkiem produkcji hormonów płciowych (estrogenów, progesteronu) przez jajniki w wyniku obniżenia ich wrażliwości na hormony gonadotropowe przedniego płata przysadki mózgowej. Popęd płciowy u mężczyzn jest największy w okresie dojrzewania (ok. 15-16 rok życia); utrzymuje się na względnie wysokim i stałym poziomie do ok. 35 roku życia. Libido mężczyzn zmniejsza się w okresie andropauzy (przeważnie po ukończeniu 50 roku życia), wywołanej spadkiem produkcji androgenów (głównie testosteronu) przez komórki śródmiąższowe jąder.
Zmiany poziomu hormonów płciowych (estrogenów i progesteronu) w trakcie cyklu menstruacyjnego. Źródło: shutterstock

Zaburzenia libido

Zaburzenia libido, przejawiające się znacznym obniżeniem lub brakiem popędu płciowego, określane są mianem hipolibidemii bądź zespołem obniżonego popędu płciowego (HSDD, ang. hypoactive sexual desire disorder). Spadek popędu płciowego spowodowany jest przez zaburzenia hormonalne związane z syntezą i wydzielaniem hormonów płciowych (estradiolu, testosteronu) (menopauza, andropauza), niedoczynność tarczycy (choroba Hashimoto) bądź nadmierną produkcją prolaktyny wskutek spadku aktywności dopaminergicznej podwzgórza, obecności gruczolaków przysadki mózgowej lub niewydolności nerek (hiperprolaktynemia).

Przyczyną niskiego libido są także choroby obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego (np. padaczka, stwardnienie rozsiane, urazy mózgu i rdzenia kręgowego, napięciowe bóle głowy) oraz choroby przewlekłe (np. cukrzyca, anemia, otyłość, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby tarczycy, choroby nowotworowe, zespół Cushinga). Spadek popędu płciowego może być spowodowany przez działania uboczne przyjmowanych leków (np. leków na nadciśnienie, leków przeciwdepresyjnych i psychotropowych, cytostatyków stosowanych w terapii nowotworów, antykoncepcji hormonalnej). Obniżona skłonność do podejmowania kontaktów płciowych może wynikać także z zaburzeń psychicznych (depresji), stresującego trybu życia, niewłaściwej diety, braku bądź nadmiernej aktywności fizycznej, palenia papierosów, nadużywania napojów alkoholowych oraz substancji psychoaktywnych.
Spadek poziomu testosteronu wraz z wiekiem. Źródło: shutterstock

Bibliografia

  1. Jane B. Reece, Lisa E. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Robert B. Jackson; “Biologia Campbella ”; Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020. ;
  2. Zdzisława Otałęga (red. nacz.); “Encyklopedia biologiczna T. III, VIII, X”; Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Kraków 1998-2000.;
  3. Valerie C. Scanlon, Tina Sanders, F.A. ; “Essentials of Anatomy and Physiology”; Davis Company 2006. ;
  4. Bernhard Kleine, Winfried G. Rossmanith; “Hormones and the Endocrine System: Textbook of Endocrinology, ”; Springer-Verlag GmbH, 2016.;
  5. John Bancroft; “Seksualność człowieka”; Edra Urban & Partner, Wrocław 2010.;
  6. James Giles; “The Nature of Sexual Desire”; University Press of America, Lanham 2008. ;
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź