Karp (Cyprinus carpio)

Fot. Type17, CC/Wikipedia
Karp jako hodowlana ryba konsumpcyjna występuje niemal na całym świecie, zarówno w wodach otwartych (jeziora, starorzecza, rzeki) jak i w zamkniętych hodowlach (stawy). Oprócz tego spotykany w zlewiskach morza Czarnego, Kaspijskiego i Aralskiego.
  1. Budowa zewnętrzna
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa zewnętrzna

Forma dzika to duża ryba o wrzecionowatym, podłużnym ciele z silnie wydłużoną płetwą grzbietową. Otwór gębowy otoczony dwiema parami wąsików, położony blisko strony brzusznej. Łuski duże i mocno osadzone w skórze. Liczne odmiany hodowlane (m in.: lustrzeń, karp bezłuski, karp zatorski) charakteryzują się silnym wygrzbieceniem oraz szerszym pokrojem ciała, często przy braku lub szczątkowym występowaniu łusek. Grzbiet ciała ciemny, przeważnie zielonkawo-brązowy lub szarozielonkawy. Boki ciała jaśniejsze, często ze złotym połyskiem a strona brzuszna żółto kremowa. Płetwy parzyste są czerwonawe a nieparzyste szaroniebieskie. Obok odmian hodowanych w celach konsumpcyjnych, istnieją też tzw. karpie koi. będące odmianami ozdobnymi pochodzącymi przeważnie z Japonii. Ryby te osiągają przeważnie do 30-40 cm długości (dziki karp dorasta do 100 cm) i mają kontrastowe kolory (na białym tle plamy w kolorze czerwonym, żółtym, pomarańczowym, czarnym itd.).
Czy wiesz, że...
  • Karp został udomowiony w Chinach już V wieku p.n.e. Do Europy dotarł wcześnie, pierwsze wzmianki o hodowli pochodzą z 350 roku p.n.e. Tym samym jest to pierwszy gatunek ryby w Europie, która była hodowana w specjalnie zakładanych stawach (zazwyczaj przy klasztorach). Obecnie na świecie odławia się około 200 000 ton karpia rocznie.
  • To gatunek obcy naszej faunie, pierwsze karpie w Polsce pojawiły się w XIII wieku. Największym złowionym okazem w Polsce był karp o wadze 30,2 kg i długości 110 cm, złowiony w 2003 roku.

Biologia

Karp zamieszkuję głębokie i możliwie duże zbiorniki o spokojnej wodzie. Obok stawów gdzie jest hodowany, zasiedla też starorzecza, duże rzeki i jeziora. Karp preferuje wody cieplejsze, w zbyt zimnych zbiornikach nie rozmnaża się. Żywi się przeważnie larwami owadów, drobnymi skorupiakami i mięczakami, uzupełniając dietę o glony i rośliny wodne. Najczęściej przebywa blisko dna, gdzie ryje w podłożu wygrzebując rośliny i bezkręgowce. Do godów dochodzi w maju lub w czerwcu. Dość hałaśliwe tarło ma miejsce w strefie przybrzeżnej, w płytkiej, ciepłej i dobrze zarośniętej wodzie. Ikra jest przyklejana do roślin wodnych a larwy lęgną się już po 3-5 dniach. Początkowo korzystają z zasobów woreczka żółtkowego, po jego wchłonięciu zaczynają pobierać pokarm. Dojrzałość płciową osiąga w 3-4 roku życia.
Karp, Cyprinus carpio, Common carp Fot. Type17, CC/Wikipedia

Galeria zdjęć

Karp, Cyprinus carpio, Common carpKarp, Cyprinus carpio, Common carp
Karp, Cyprinus carpio, Common carpKarp, Cyprinus carpio, Common carp

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Takson parafiletyczny:Ryby
Rodzina:Karpiowate
Rodzaj:Caprynus
Gatunek:Karp
Indeks nazw polskich - takson parafiletyczny Ryby
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź