Stonoga murowa ( Oniscus asellus)

Nazywany/a też: stonóg myszaty

By picture taken by Kurt KulacEnglish: Please report references to kulacgmx.at.Deutsch: Quellenangabe und Beleg an kulacgmx.at erbeten. (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Stonoga murowa jest szeroko rozpowszechniona w Europie. Głównie zamieszkują część środkową, północną i zachodnią kontynentu.
  1. Budowa
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa

Ciało o owalnym kształcie, grzbietobrzusznie spłaszczone, pokryte pancerzem. Ciało składa się z głowotułowia, tułowia (złożonego z 7 segmentów) oraz odwłoka (złożonego z 6 segmentów). Płytki grzbietowe są rozbudowane. Odwłok słabo rozwinięty. Powierzchnia karapaksu jest gładka. Barwa pancerza szarobrązowa, błyszcząca, z bladożółtym obrzeżem. Na pancerzu mogą występować jasne plamki. Odnóża odwłokowe przekształcone są w narządy oddechowe. Siedem par odnóży krocznych. Za długim segmentem w środkowej części czułków znajduje się trzy krótsze. U młodszych osobników powierzchnia pancerza jest bardziej szorstka. Stonoga murowa reprezentowana jest przez dwa podgatunki.
Czy wiesz, że...Gałęzie odnóży odwłokowych stonogi murowej są przystosowane do oddychania tlenem atmosferycznym.

Biologia

Stonoga murowa prowadzi nocny tryb życia, dzień spędza w ukryciu. Licznie występuje w różnorodnych siedliskach (klify nadbrzeżne, lasy, łąki, parki i ogrody). Szczególnie często spotykany w wilgotnych kryjówkach pod próchniejącym drewnem, w rumowiskach, pod kamienieniami i wśród opadłych liści. Unika miejsc suchych. Dobrze znosi zakwaszoną glebę. Towarzyski. Często można go spotkać z prosionkiem szorstkim (Porcellio scaber). Żywi się rozkładającą się materią organiczną (szczątkami zwierzęcymi a także rozkładającymi się roślinami). Żyje do dwóch lat. Wzrost ciała następuje poprzez linienie. Organizm rozdzielnopłciowy. Samica składa jaja do komory lęgowej (umiejscowionej po stronie brzusznej). Po kilku dniach następuje wylęg. Zagrożeniem dla niego są kręgowce (płazy, gady) oraz bezkręgowce (pajęczaki, owady, dwuparce, a także inne pancerzowce).
Stonoga murowa By picture taken by Kurt KulacEnglish: Please report references to kulacgmx.at.Deutsch: Quellenangabe und Beleg an kulacgmx.at erbeten. (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Stonoga murowa
Stonowa murowa

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Skorupiaki
Gromada:Pancerzowce
Rodzina:Oniscidae
Rodzaj:Stonoga
Indeks nazw polskich - gromada Pancerzowce
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź