Żubr (Bison bonasus)

Żubr odznacza się masywnie zbudowanym ciałem o długości 240 -350 cm, wysokości w kłębie do 200 cm i masie 600 -1000 kg. Ogon ma długość 50 - 80 cm. Samce są większe i potężniej zbudowane od samic. Linia grzbietu opada ku tyłowi, w kłębie, gdzie tworzy się charakterystyczny „garb” jest jej najwyższy punkt. Nogi są stosunkowo krótkie, podgardle zwisające, pysk szeroki, uszy krótkie, zaokrąglone, ogon zakończony pędzlem. Krótkie, masywne rogi zwrócone są ku przodowi i do środka. Futro jest gęste, z dłuższym włosem na podgardlu, brodzie i części grzbietu. Żubr ma ubarwienie brunatnopłowe, policzki i pędzel ogona są ciemnobrunatne. 
  1. Występowanie
  2. Tryb życia
  3. Odżywianie
  4. Rozmnażanie i rozwój
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Pierwotnie żubr występował w lasach liściastych prawie całej Europy (zachodnia i środkowa, częściowo południowo -wschodnia Europa). Obecnie gatunek ten można spotkać przede wszystkim w Polsce (rezerwaty w Białowieży, Pszczynie, Niepołomicach, Borkach oraz w Bieszczadach, Puszczy Białowieskiej i Boreckiej), a także na Kaukazie. Część populacji przebywa na wolności. Każdy osobnik jest rejestrowany, a gatunek podlega ochronie. 
Czy wiesz, że...
  • Chociaż żubr był objęty ochroną gatunkową już od czasów średniowiecza został niemal zupełnie wytępiony. Ostatni okaz z Puszczy Białowieskiej padł w 1921r., w ogóle ostatni żyjący na wolności w 1926r (Kaukaz). Wtedy gatunek zaczęto odtwarzać z osobników przebywających w zwierzyńcach i ogrodach zoologicznych. Prace odniosły sukces i wyhodowane osobniki zostały wprowadzone w niektóre miejsca Europy.
  •   Żubr krzyżuje się z bizonem amerykańskim i daje płodne potomstwo z bydłem domowym (żubronie).

Tryb życia

Żubr najchętniej zamieszkuje lasy mieszane. Latem wybiera okolice wilgotne, nawet w pobliżu bagien. Zimą woli tereny wyżej położone, suche. Żyje w stadach, najczęściej złożonych z kilku osobników, ale bardzo stare samce i samice prowadzą samotny tryb życia. Każde stadko posiada własne terytorium, do którego zawsze powraca z wędrówek. Żubr lubi kąpiele błotne, tarzanie się w kurzu i czochranie o pnie drzew

Odżywianie

Żubr żeruje zarówno w dzień, jak i w nocy, ale najczęściej o świcie i zmierzchu. Jego pokarm stanowią rośliny zielne (zioła, trawy, liście krzewów leśnych), a zimą głównie gałązki drzew i krzewów, kora i porosty.

Rozmnażanie i rozwój

Ruja u żubra trwa od końca sierpnia do końca września. Po ok. 38 tygodniowej ciąży, na ogół w czerwcu, na świat przychodzi 1, rzadziej 2 młodych. Laktacja trwa 6 -8 miesięcy, ale młode zaczynają pobierać pokarm roślinny już po ok. 3 tygodniach. Z matką pozostają przez rok lub dwa. Dojrzałość płciową osiągają w 2 -3 roku życia, a pełne rozmiary po ok. 7 latach. Przeciętna długość życia wynosi 26 lat.
Żubr, Bison bonasus, wisent Fot. Radomil, GNU/Wikipedia

Galeria zdjęć

Żubr, Bison bonasus, wisentŻubrŻubrŻubrŻubrŻubr
ŻubrŻubrŻubrŻubrŻubrŻubr

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ssaki
Rodzina:Wołowate
Rodzaj:Bison
Gatunek:Żubr
Indeks nazw polskich - gromada Ssaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy